Vrijspraak stalking televisiepresentatrice spiritueel programma

Vrijspraak stalking televisiepresentatrice spiritueel programma

 De rechtbank Den Haag heeft op 3 september 2019 uitspraak gedaan in een zaak over stalking.

Vrijspraak stalking televisiepresentatrice spiritueel programma

De verdachte in deze zaak stond terecht voor stalking. Hij werd ervan verdacht wederrechtelijk, stelselmatig en opzettelijk inbreuk te hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer. De strafrechtadvocaat heeft vrijspraak bepleit.

 

Verklaringen

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van stalking tegen de verdachte. Het slachtoffer was televisiepresentatrice van een spiritueel programma. Eerder heeft het slachtoffer een e-mailbericht gestuurd aan de verdachte met het verzoek te stoppen met e-mailen en gebruik te maken van het contactformulier op haar bedrijfspagina. In de stopbrief werd aan de verdachte aangegeven dat hij op geen enkele manier meer in contact mocht treden met het slachtoffer. Hierdoor was het voor de verdachte duidelijk dat het slachtoffer niet van zijn berichten gediend was.

De verdachte heeft verklaard dat hij verliefd was op het slachtoffer en haar commerciële telefoonnummer belde om tegen betaling door haar ingesproken bandjes te beluisteren. De verdachte dacht dat zij het tijdens die gesprekken alleen tegen hem had. Ook heeft de verdachte het slachtoffer gemaild, in totaal heeft hij meer dan 150 mails verstuurd. Daarnaast heeft de verdachte haar opgezocht op haar werk.

 

Oordeel rechtbank Den Haag

De rechtbank beoordeelde vervolgens of de contacten tussen de verdachte en het slachtoffer in de periode na de stopbrief, gelet op de stelselmatigheid en de inhoud daarvan, stalking opleverde. Voorop staat dat het voor stalking van belang is dat wederrechtelijk, stelselmatig opzettelijk inbreuk wordt gemaakt op andermans persoonlijke levenssfeer. Hierbij wordt gelet op de aard, duur en intensiteit van de gedragingen, de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijke leven en de vrijheid van het slachtoffer.

In totaal heeft de verdachte 19 e-mailberichten verstuurd naar het slachtoffer na de stopbrief. Deze zijn verzonden via een antwoordformulier op de website van het slachtoffer. Het zijn responsmails en betreffen reacties van de verdachte, weergegeven in het antwoordformulier op de door het slachtoffer bedrijfsmatig geëxploiteerde website. De rechtbank oordeelt dat de inhoud van de berichten niet beledigend of bedreigend van aard zijn. Het betreffen berichten die naar hun inhoud passen bij de doelgroep van een medium, dat immers oplossingen wenst te geven aan kwetsbare personen met problemen. Ook het verdienmodel van het bedrijf van het slachtoffer is gericht op de doelgroep waartoe de verdachte behoort. De verdachte is een kwetsbaar persoon met een lichte verstandelijke beperking.

Al met al is de rechtbank van oordeel dat er geen sprake is van stalking. De contacten zijn niet zodanig van aard dat een wederrechtelijke, stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer is gemaakt. Het slachtoffer nodigt op haar website het publiek, daaronder begrepen de verdachte, uit om te reageren. Ook zijn de berichten niet binnengekomen in de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer, maar op haar zakelijke website. De berichten zijn niet door het slachtoffer zelf als eerste gezien, maar door iemand als webbeheerder optreedt. De verdachte is vrijgesproken van stalking.

 

Strafrechtadvocaat stalking

In deze zaak is de verdachte vrijgesproken van stalking. Zelf verdacht van stalking? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor stalking direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.