Vrijspraak verboden wapenbezit in auto

Vrijspraak verboden wapenbezit in auto

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 20 juni 2019 uitspraak gedaan in een zaak over verboden wapenbezit.

Vrijspraak verboden wapenbezit in auto

De verdachte in deze zaak stond terecht voor verboden wapenbezit. Hij werd er immers van beschuldigd samen met medeverdachten een aantal vuurwapens en munitie voorhanden te hebben gehad.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat van de verdachte is van mening dat de rechtbank niet tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit kan komen. De strafrecht advocaat stelde hiertoe het volgende. De verdachte had geen beschikkingsmacht over de vuurwapens en hij was zich er niet van bewust dat er vuurwapens aanwezig waren in de tas. De verdachte heeft de tas immers niet gezien. Daarnaast kan met onvoldoende mate worden vastgesteld dat er een nauwe en bewuste samenwerking was tussen de verdachte en zijn medeverdachten.

 

Standpunt rechtbank Zeeland-West-Brabant

De rechtbank stelt voorop dat, om tot een veroordeling voor het voorhanden hebben van de aangetroffen vuurwapens te komen, in ieder geval nodig is dat de verdachte zich in meer of mindere mate bewust was van de aanwezigheid hiervan. Deze bewustheid kan echter niet worden afgeleid uit de bewijsstukken. De wapens bevonden zich in een zwarte tas op de achterbank van de auto naast de medeverdachte, terwijl de verdachte op de bestuurdersstoel zat. Op het moment dat de agenten de auto doorzochten stond de tas open, maar daarmee is niet gezegd dat de verdachte vanaf waar hij zat had kunnen zien dat er vuurwapens in de tas zaten. Er ontbreken foto’s van hoe de tas is aangetroffen in het dossier, waardoor de rechtbank dit niet kan vaststellen. De verdachte heeft verklaard dat hij de wapens niet heeft kunnen zien, hetgeen niet onaannemelijk is te meer nu de medeverdachte heeft verklaard dat het zijn wapens waren en dat de verdachte niet wist dat hij deze bij zich had en dit ook niet kon weten.

Het DNA van de verdachte is aangetroffen op de buitenzijde van de patroonhouder in het pistool, waardoor de rechtbank het aannemelijk acht dat de verdachte het pistool op enig moment in zijn handen en dus in zijn macht heeft gehad. Hiermee is echter niet bewezen dat de verdachte het pistool op de desbetreffende dag voorhanden heeft gehad, hetgeen hem ten laste is gelegd. Het is mogelijk dat de verdachte, zoals de medeverdachte heeft verklaard, het pistool maanden eerder heeft bekeken en vastgehad, maar dat hij op de desbetreffende dag niet wist van de aanwezigheid hiervan. Ondanks dat het zorgelijk is dat de verdachte het normaal lijkt te vinden wapens te bewonderen en te hanteren, kan het niet tot een bewezenverklaring leiden.

Tot slot zijn er foto’s van wapens op de telefoon van de verdachte aangetroffen. Niet is gebleken dat deze foto’s, die hij ofwel zelf heeft gemaakt, ofwel doorgestuurd heeft gekregen, iets te maken hebben met de aangetroffen vuurwapens. Hieruit kan niet worden afgeleid dat de verdachte kennis had van de aanwezigheid van de wapens op de desbetreffende dag. De rechtbank volgt dan ook het standpunt van de strafrechtadvocaat, dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.

 

Strafrechtadvocaat verboden wapenbezit

Zelf verdacht van verboden wapenbezit? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak net als in deze zaak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor verboden wapenbezit direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.