Vrijspraak poging zware mishandeling, veroordeling mishandeling door zoon tegen vader

Vrijspraak poging zware mishandeling, veroordeling mishandeling door zoon tegen vader

Op 23 januari jl. heeft de rechtbank Overijssel uitspraak gedaan in een zaak over mishandeling, waarbij het slachtoffer de vader van de verdachte is.

Vrijspraak poging zware mishandeling, veroordeling mishandeling door zoon tegen vader

Aan de verdachte in deze zaak is primair poging tot zware mishandeling en subsidiair mishandeling ten laste gelegd. Dit geweld heeft hij gepleegd tegen zijn vader en bestond uit het stompen en slaan tegen het hoofd en lichaam, het trappen en schoppen tegen het hoofd en lichaam en het over de grond sleuren en trekken van het slachtoffer, zijn vader.

 

Standpunt strafrechtadvocaat mishandeling

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft vrijspraak bepleit ten aanzien van het primair ten laste gelegde, te weten poging tot zware mishandeling. De strafrechtadvocaat bepleit hiertoe dat niet kan worden bewezen dat de verdachte opzet heeft gehad, ook niet in de lichtste vorm (te weten voorwaardelijke opzet), om zijn vader zwaar lichamelijk letsel toe te brengen. Ten aanzien van het subsidiair ten laste gelegde, mishandeling, refereert de strafrecht advocaat zich aan het oordeel van de rechtbank.

 

Standpunt van de rechtbank Overijssel

De rechtbank haalt verschillende bewijsmiddelen aan, te weten de afgelegde verklaring van de verdachte ter terechtzitting, de aangifte van mishandeling van zijn vader en het proces-verbaal van bevindingen van de politie en concludeert dat de verdachte zich op de ten laste gelegde datum schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van zijn vader, waardoor het slachtoffer pijn en letsel heeft ervaren. De rechtbank stelt dat de gedragingen van de verdachte geen poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel opleveren en spreekt verdachte daar dan ook van vrij, wat in lijn is met het standpunt van de strafrechtadvocaat.

De rechtbank oordeelt dat er daarentegen wel sprake is van het subsidiair ten laste gelegde, te weten mishandeling. De rechtbank oordeelt dat het slachtoffer de vader van de verdachte is, wat als strafverzwaring geldt. De verdachte heeft bekend. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat het slachtoffer zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling van zijn vader. Het bewezenverklaarde levert mishandeling op, begaan tegen zijn vader tot wie hij in familierechtelijke betrekking staat.

 

Oplegging straf door de rechtbank

De rechtbank houdt bij het opleggen van de straf rekening met het strafblad van de verdachte, waaruit blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld voor het plegen van een geweldsdelict. De verdachte zat nog in de proeftijd van deze veroordeling, ten tijde van het plegen van de mishandeling tegen zijn vader. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een werkstraf van 80 uren, te vervangen voor 40 uren hechtenis indien de verdachte deze werkstraf niet naar behoren uitvoert, met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast moet de verdachte een schadevergoeding van 500 euro betalen aan het slachtoffer. Verder moet de verdachte zich ambulant laten behandelen.

De verdachte is reeds eerder veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, waarvan de proeftijd, zoals eerder vermeld, nog niet was verstreken. De strafrechtadvocaat van de verdachte heeft ter terechtzitting verzocht om omzetting van de gevangenisstraf naar een taakstraf. De rechtbank volgt het standpunt van de strafrecht advocaat en zet, gelet op de persoon van de verdachte, de persoonlijke omstandigheden en de op te leggen straf, de gevangenisstraf om in een werkstraf  voor de duur van 60 uren.

 

Strafrechtadvocaat voor mishandeling

Deze zaak is een goed voorbeeld van het feit dat er dankzij het pleidooi van de strafrechtadvocaat een zo laag mogelijke straf wordt bereikt. Zo is de verdachte in deze zaak vrijgesproken van poging tot zware mishandeling en is de nog openstaande gevangenisstraf dankzij de strafrecht advocaat omgezet in een werkstraf. Wanneer u zelf verdacht wordt van mishandeling kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren advocaat. De strafrecht advocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wij bereiken niet zelden vrijspraak voor mishandeling. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor mishandeling direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.