Vrijspraak voor huiselijk geweld

Vrijspraak voor huiselijk geweld

Het Gerechtshof Den Haag heeft onze cliënt vrijgesproken van het plegen van geweld tegen zijn voormalige partner

De politierechter over het huiselijk geweld & zelfverdediging

De politierechter in de rechtbank Den Haag had cliënt eerder nog veroordeeld. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld, omdat ten onrechte het beroep op noodweer (zelfverdediging) was afgewezen. De verdediging had diverse tegenstrijdigheden aangevoerd in de verklaring van aangeefster, waar cliënt nota bene zèlf de politie had gebeld en direct een open verklaring had afgelegd. Daarbij kan en mág het niet zo zijn dat een beroep op noodweer (zelfverdediging) alleen kan worden geaccepteerd als er bewijs aanwezig is van wat er gebeurd is in de woning, kortom: als er een camera aanwezig is. Dat is níet de eis die de Hoge Raad stelt aan een succesvol beroep op noodweer.

De Politierechter oordeelde in mondeling vonnis (zakelijk weergegeven): “De raadsman heeft een punt dat als geen camera draait iemand geen noodweer zou moeten worden ontzegd. Anderzijds moet u het noodweer aannemelijk maken. Dat kunt u nu dus ook niet (lees: nu geen camera aanwezig was). Dus ik wijs het beroep op noodweer af. Wel zal ik mijn twijfel laten doorwegen in een lagere straf’.

De motivering van de Politierechter was op dat punt (zeker ten opzichte van dit van argumenten geschraagd standpunt van de verdediging) onvoldoende en ook onbegrijpelijk. Gezien dit uitdrukkelijk voorgedragen verweer, dient de Politierechter dit – bij verwerping – namelijk gemotiveerd te doen Volstrekt onduidelijk was op grond van welke rechtsregel de Politierechter meende, dat een verdachte een noodweerverweer niet aannemelijk kan maken, zonder getuigen of camerabeelden ten tijde van het gestelde incident.

Wat de Politierechter in feite deed is een noodweerverweer volstrekt onmogelijk maken en het criterium verleggen naar bewijzen in plaats van aannemelijk maken. Los daarvan miskende de Politierechter dat aan de hand van het dossier en met name door aantonen van de ongeloofwaardigheden en tegenstrijdigheden in de verklaring van aangeefster, het verweer nu juist aannemelijk was gemaakt en de verklaring van verdachte diende te worden gevolgd. Ten slotte gaf de politierechter aan: ‘zijn twijfel tot uitdrukking te brengen in een lagere straf’. Het moet werkelijk niet gekker meer worden. Bij twijfel dient men dat namelijk in voordeel van verdachte uit te leggen.

 

De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem over de mishandeling en noodweer

Naar aanleiding van het pleidooi van strafrechtadvocaat Sander Arts heeft het Gerechtshof ter zitting direct uitspraak gedaan en cliënt ter plekke vrijgesproken van wat hem werd verweten. Een terechte algehele vrijspraak dus! Strafrecht advocaat bij huiselijk geweld belangrijk Wij treden als advocaat vaak op in zaken over huiselijk geweld. Helaas zien wij met regelmaat veroordelingen in zaken, waar een beroep op zelfverdediging wordt gedaan. Maar ál te gemakkelijk wordt aangever geloofd, zeker als er letsel aanwezig is. Dit is juridisch aanvechtbaar. Wij, dus óók de rechter is namelijk niet bij het incident aanwezig geweest. Het komt in dit soort zaken vaak neer op overtuigingskracht en juridische kennis.

Als u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat vrijblijvend contract met u op voor huiselijk geweld

Contactformulier strafrechtadvocaat huiselijk geweld

Gratis en vrijblijvend contact


Met het invullen van dit formulier accepteert u onze beperking van aansprakelijkheid en privacyregels.

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en versleuteld verzonden via SSL.


Strafrechtadvocaat Wat wij bieden

  • gesprek met ervaren advocaat 
  • Vrijblijvend gratis gesprek
  • Géén stagiaire op uw zaak
  • Landelijk & ook pro deo!