Vrijspraak witwassen van € 15.115,00 door gerechtshof Amsterdam

Vrijspraak witwassen door gerechtshof Amsterdam

Op 11 mei 2017 heeft het gerechtshof Amsterdam vrijgesproken in een zaak over witwassen. Herkomst verifieerbaar.

Vrijspraak witwassen van € 15.115,00 door gerechtshof Amsterdam

De verdachte staat in deze zaak terecht voor witwassen. Hij wordt ervan verdacht dat hij via Schiphol een geldbedrag van € 15.115,00 heeft geprobeerd in Nederland te brengen, terwijl hij wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het geldbedrag onmiddellijk of middellijk, afkomstig was uit enig misdrijf.

Uit de bewijsstukken blijkt het navolgende. De verdacht heeft geprobeerd een groot geldbedrag via Schiphol het land in te voeren, zonder dat hij van dit geldbedrag aangifte heeft gedaan. Op de vraag van de douane of hij geld met zich meevoerde, heeft hij ontkennend geantwoord. Vervolgens werd in één van de zijvakken van zijn koffer een hoeveelheid eurobiljetten gevonden van in totaal € 2000,00. De douaneambtenaar vroeg of verdachte nog meer geld bij zich had, waarop hij wederom ontkennend reageerde. Tijdens de controle die daarop volgde werd in zijn jaszak wederom een bundeltje van eurobiljetten gevonden. De verdachte heeft voorts verklaard niet nog meer geld bij zich te hebben. Gedurende een daaropvolgende kledingonderzoek werden eveneens eurobiljetten gevonden, net als in zijn koffer. In totaal is er € 15.115,00 aangetroffen.

De verdachte heeft ten overstaan van de douane verklaard dat hij eigenaar is van het aangetroffen geld. Hij heeft dit geld naar eigen zeggen verdient met zijn werk. Hij heeft een hotel in het land waar hij woont en hij werkt in de autohandel. De verdachte heeft verklaard naar Nederland te zijn gekomen om auto’s te kopen. Daarnaast heeft hij verklaard dat hij handelt in verschillende goederen, zoals kleding. Er is een getuige gehoord welke bevestigd heeft dat verdachte handelde in kleding en dat hij kleding van verdachte heeft gekocht. De verdachte heeft ten aanzien van het aangetroffen geld verklaard dat hij € 4000,00 heeft meegenomen uit zijn land, welk geld hij in meer dan een jaar tijd bij elkaar heeft gespaard. Hij had dit geld op de bank staan en heeft dit in meerdere transacties opgenomen van de bank. De rest van het geld is afkomstig uit zijn zaken, welk geld hij heeft ontvangen van zijn broer via een vriend van hem, welke naar het land is gekomen en € 9200,00 bij zich had, wat wordt ondersteund door een getuigenverklaring. De overige € 1800,00 heeft verdachte geleend van een vriend van hem. Ter ondersteuning van hetgeen de verdachte verklaard heeft, heeft de verdachte verschillende stukken overlegd. Ter terechtzitting heeft de verdachte in grote lijnen hetzelfde verklaard over de herkomst van het bij hem aangetroffen geldbedrag en de bedoeling om in Nederland daarmee auto’s te kopen.

 

Verweer van de strafrechtadvocaat in deze zaak over witwassen

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft zich op het standpunt gesteld dat de verdachte vrijgesproken moet worden van witwassen, nu niet bewezen kan worden dat het geld van de verdachte in bezit had toen hij op Schiphol aankwam, afkomstig is van enig misdrijf. De verdachte heeft de herkomst van het geld aangegeven en deze herkomst is concreet, verifieerbaar en kan zeker niet op voorhand als onwaarschijnlijk worden aangemerkt.

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt als volgt. De omstandigheden waaronder de geldbedragen zijn aangetroffen en de wijze waarop de verdachte zich tegenover de douane heeft opgesteld, rechtvaardigen het vermoeden dat het contant geld uit enig misdrijf afkomstig is. Het Hof is echter van mening, gelet op de betrekkelijk geringe omvang van het aangetroffen geldbedrag en de verklaringen die de verdachte daarover heeft afgelegd alsmede de stukken en getuigen die ter ondersteuning daarvan zijn aangedragen, kan naar het oordeel van het Hof niet met voldoende mate van zekerheid worden uitgesloten dat de geldbedragen een legale herkomst hebben. Het Hof volgt dan ook het standpunt van de strafrechtadvocaat en komt tot het oordeel dat niet wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte dan ook vrij.

In deze zaak is door de expertise van de strafrecht advocaat van verdachte vrijspraak bereikt voor witwassen. Indien u wordt verdacht van een soortgelijk misdrijf kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. De raadsman zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Indien u het contactformulier invult zal een ervaren strafrecht advocaat gratis contact met u opnemen.

Klik hier voor meer informatie over deze zaak.