Drie maanden gevangenisstraf voor witwassen 27.940 euro

Drie maanden gevangenisstraf voor witwassen 27.940 euro

De rechtbank Amsterdam heeft op 22 augustus 2019 uitspraak gedaan in een zaak over witwassen.

Drie maanden gevangenisstraf voor witwassen 27.940 euro

De verdachte in deze zaak stond terecht voor witwassen. Hij werd er immers van verdacht 27.940 euro te hebben witgewassen. Bij de verdachte is een contant gelbedrag van 27.940 euro aangetroffen. De verdachte heeft over dit geld verklaard dat het afkomstig is uit de verkoop van zijn bedrijf.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank kan op basis van de bewijsmiddelen niet vaststellen dat het geld uit een specifiek misdrijf afkomstig is. Als niet duidelijk is uit welk specifiek misdrijf het geld afkomstig is, kan witwassen in sommige gevallen toch bewezen worden. Daarbij gaat het om gevallen waarbij het op grond van feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het geld van een misdrijf afkomstig is. Als er sprake is van een vermoeden van witwassen mag van de verdachte verlangd worden dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het geld. Deze verklaring moet concreet, min of meer verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk zijn.

De verdachte had een contact geldbedrag op zak van 27.940 euro. Dit levert naar het oordeel van de rechtbank een vermoeden van witwassen op. Het op straat bijhebben van zo’n groot contant geldbedrag neemt aanzienlijke risico’s met zich mee, die in het algemeen alleen worden geaccepteerd als er sprake is van crimineel geld. In dit geval mocht derhalve van de verdachte worden verlangd dat hij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gaf over de herkomst van het geld.

De verdachte heeft hiertoe verklaard dat het geld afkomstig is uit de verkoop van zijn bedrijf. Deze verklaring acht de rechtbank te weinig concreet en te weinig verifieerbaar. Over het bestaan van dit bedrijf dan wel over de verkoop zijn geen nadere stukken overlegd of informatie gegeven waarvan nader onderzoek zou kunnen worden gedaan. Hierdoor oordeelt de rechtbank dat het niet anders kan zijn dan dat het bij de verdachte aangetroffen geldbedrag van een misdrijf afkomstig is. Het geld is aangetroffen bij de verdachte en de rechtbank heeft geen aanwijzingen in een andere richting, waardoor de rechtbank stelt dat de verdachte wist van de criminele herkomst van het geld.

Ofwel, de verdachte heeft zich schuldig gemakt aan het voorhanden hebben van een geldbedrag van 27.940 euro, terwijl hij wist dat dit geld afkomstig was uit enig misdrijf. De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden. Daarnaast is het geldbedrag is in beslag genomen. Dit bedrag wordt verbeurd verklaard, doordat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen acht dat het geld door de verdachte is witgewassen.

 

Strafrechtadvocaat witwassen

Zelf verdacht van witwassen? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor witwassen direct gratis en vrijblijvend contact met u op! wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.