Zaak geseponeerd na afloop van het politieverhoor

Begeleiding bij een politieverhoor van een strafrechtadvocaat

 Begeleiding tijdens en na afloop van het verhoor door de strafrechtadvocaat.

Een strafrechtelijk onderzoek begint doorgaans bij een melding, een handeling, een aangifte… hierbij kan gedacht worden aan een anonieme melding, een zogenoemde MMA-melding. Maar een onderzoek kan ook starten doordat iemand een aangifte doet waarin de naam van een bepaald persoon naar voren komt, dit laatste kan natuurlijk ook een signalement van een bepaald persoon zijn.

 

Oproep politieverhoor

Deze zaak kwam aan het rollen omdat een school aangifte had gedaan dat zij telefonische bedreigingen hadden ontvangen. De politie heeft naar aanleiding van deze melding een onderzoek gestart naar het telefoonnummer, stemherkenning, uitpijlen van telefoonmasten enzovoort. Uiteindelijk komt er informatie naar boven die gelinkt kan worden aan een jongeman uit een dorpje in Noord-Brabant. De jongen schrikt zich bij ontvangst van de uitnodiging van het politieverhoor te pletter en neem direct contact op met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.

 

Bijstand voorafgaand aan het politieverhoor

Voorafgaand aan het politieverhoor heeft de strafrechtadvocaat contact gehad met de verbalisant die het verhoor af gaat nemen. Daarnaast heeft zij vanzelfsprekend ook contact gehad met de verdachte, deze persoon is immers de cliënt van de strafrechtadvocaat. Het eerste contact met de strafrechtadvocaat voorafgaand aan het verhoor wordt wel de consultatiebijstand genoemd. In dit gesprek wordt de verdenking besproken de procespositie bepaald. Deze jongeman was heel duidelijk: hij had niets met deze bedreigingen te maken en dat had hij eerder ook al eens bij de politie gemeld.

 

Bijstand tijdens het politieverhoor

Tijdens het verhoor werd de verdachte bijgestaan door zijn strafrechtadvocaat. Voordat het verhoor begon werden er eerst nog vingerafdrukken en gelaatsfoto’s gemaakt van de verdachte om de identiteit vast te stellen. In dit geval was de strafrechtadvocaat hier bij aanwezig, maar het gebeurt ook vaak dat de strafrechtadvocaat hier niet bij aanwezig is, dat is geen probleem. Het verhoor vangt pas aan als iedere partij aanwezig is in de verhoorkamer: de verdachte, zijn strafrechtadvocaat en de verbalisant. Het verhoor bestaat uit twee delen: het sociale verhoor en het zaaksgerichte verhoor. Als na afloop de verklaring op papier staat dan wordt deze geprint en als er geen op- en/of aanmerkingen meer zijn dan kan de verdachte de verklaring ondertekenen.

 

Na afloop van het politieverhoor

En dan, na afloop van het politieverhoor… dan begint het wachten. Het wachten totdat de officier van justitie een beslissing genomen wat er met de zaak moet gaan gebeuren. In deze zaak heeft de officier van justitie besloten dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier aanwezig was om te kunnen zeggen dan deze jongeman de bedreigingen had geuit. De zaak is dan ook geseponeerd onder de sepotcode: onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Momenteel is de strafrechtadvocaat bezig met het opstellen van een schadevergoedingsverzoek voor de gemaakte advocaatkosten.

 

Twijfel niet, maar neem een strafrechtadvocaat mee naar het verhoor. Ook – of misschien wel juist – als u denkt dat u onschuldig bent.