Zware mishandeling door op het hoofd slaan met stuk hout

Zware mishandeling door op het hoofd slaan met stuk hout

De rechtbank Limburg heeft op 16 oktober 2019 uitspraak gedaan in een zaak over zware mishandeling.

Zware mishandeling door op het hoofd slaan met stuk hout

De verdachte in deze zaak stond terecht voor zware mishandeling. Hij werd er immers van verdacht dat hij het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht door hem met kracht met een stuk hout op zijn hoofd te slaan.

 

Feiten en omstandigheden

Uit de bewijsmiddelen blijkt het navolgende. Het slachtoffer was op de desbetreffende dag in zijn woning, waar hij ineens werd verrast door zijn buurman. De buurman was via zijn balkon op het balkon van het slachtoffer geklommen, omdat de verdachte de man verdacht van het stelen van spullen van zijn balkon waarvoor hij verhaal ging halen. De verdachte kwam de woning binnen en sloeg meteen met een stuk hout heel hard tegen het hoofd van het slachtoffer, als gevolg waarvan het slachtoffer direct hevige pijn voelde. Vervolgens sloeg de verdachte nog twee keer. Het slachtoffer had het gevoel dat zijn hoofd uit elkaar spatte. Ook sloeg de verdachte met het stuk hout op het linkeroor van het slachtoffer. Het slachtoffer probeerde het geweld af te weren met zijn linker onderarm. De verdachte raakte het slachtoffer vervolgens hard op zijn onderarm, hetgeen pijn deed.

Als gevolg van het slaan met het hout heeft het slachtoffer verschillende verwondingen aan zijn hoofd opgelopen. Het gaat hierbij onder andere om bloedingen in de hersenen en om tekenen van een hersenkneuzing. Het slachtoffer heeft daarnaast een zwelling en een bloeduitstorting op zijn linker onderarm. De verdachte heeft ter terechtzitting bekend dat hij het slachtoffer met een stuk hout heeft geslagen.

 

Oordeel rechtbank Limburg

De rechtbank is van mening dat de verdachte opzet heeft gehad op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Er bestaat namelijk een aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel als iemand met een stuk hout hard op het hoofd wordt geslagen, hetgeen hier aan de orde is geweest. De verdachte heeft deze kans op de koop toegenomen door herhaaldelijk te slaan, zelfs zo hard dat het hout waarmee hij sloeg door midden is gebroken. Als gevolg hiervan heeft het slachtoffer een schedelfractuur, bloedingen en kneuzingen in het hoofd opgelopen. Het slachtoffer is vanwege dat letsel vijf dagen opgenomen geweest op de Intensive Care. De rechtbank is van mening dat het gaat om zwaar lichamelijk letsel.

Al met al is de rechtbank van mening dat de verdachte het slachtoffer opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te weten een schedelfractuur, diverse kneuzingen en een neurotrauma, heeft toegebracht door het slachtoffer met een stuk hout met kracht tegen het hoofd te slaan. De verdachte is hiertoe veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook zijn er bijzondere voorwaarden opgelegd. Daarnaast moet de veroordeelde 5.000 euro betalen als smartengeld.

 

Strafrechtadvocaat zware mishandeling

Zelf verdacht van zware mishandeling? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor zware mishandeling direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.