Strafrechtadvocaat – hennepkwekerij opgerold

Is er bij u thuis een hennepkwekerij opgerold of wordt u verdacht van het hebben van een hennepkwekerij? Dan kunt u de hulp van een ervaren strafrechtadvocaat goed gebruiken. Heeft u een dagvaarding ontvangen of een uitnodiging voor een OM- of TOM-zitting, ook dan is een ervaren strafrechtadvocaat geen overbodige luxe! Onze advocaten weten wat u te wachten staat, kunnen u voorbereiden op een politieverhoor, onderzoeken de zaak en bereiden een goed verweer voor waarin zei pleiten voor een lagere straf of zelfs een vrijspraak.

Hennep, wat is het?

Wanneer men spreekt over een hennepkwekerij dan worden er verschillende namen gebruikt voor de hennep: cannabis, wiet, marihuana, hasj en toppen. Deze namen worden door elkaar gebruikt en kunnen voor verwarring zorgen als je niet goed weet wat deze namen betekenen. Hennep is de plant en cannabis is de Latijnse naam voor deze plan. Van de hennepplant worden wiet, ook wel marihuana, en hasj gemaakt. Voor het maken van wiet worden de groenbruine toppen van de hennepplant gebruikt en voor het maken van hasj alleen de hars van de henneptoppen.
 

Straf bij hennepkwekerij

Het hebben van een hennepkwekerij valt onder artikel 3 onder B van de Opiumwet en deze tekst luidt als volgt: “Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid: te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren.”

Als uit het bewijs blijkt dat u betrokken bent bij een hennepkwekerij en de rechter veroordeelt u dan moet u rekening houden met een flinke straf. Deze straf is afhankelijk van een aantal zaken:

 • Aantal planten dat is aangetroffen tijdens de inval door de politie
 • Aantal eerdere oogsten dat kan worden vastgesteld
 • Hoeveelheid hennep die is aangetroffen
 • Mate van uw betrokkenheid
 • Uw precieze rol in de hennepkwekerij
 • Bent u eerder veroordeeld wegens hennepteelt of een ander drugsfeit?
   

Aantal planten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor strafbare feiten in het Wetboek van Strafrecht, richtlijnen opgesteld voor de strafmaat van deze strafbare feiten. Het OM heeft deze richtlijnen niet alleen opgesteld voor het Wetboek van Strafrecht, maar ook voor bijzondere wetten Opiumwet. Uit deze richtlijn volgt dat bij een hennepkwekerij tot 100 planten wordt uitgegaan van een geldboete van maximaal €1000. De richtlijn ziet er verder als volgt uit:

 • 50 – 100 planten = geldboete van maximaal €1000
 • 100 – 500 planten = 120 uur taakstraf + 1 maand voorwaardelijk gevangenisstraf
 • 500 – 1000 planten= 180 uur taakstraf + 2 maanden voorwaardelijk gevangenisstraf

Een voorwaardelijke gevangenisstraf is een straf die door de rechter wordt opgelegd, maar niet hoeft uitgevoerd te worden. Als de dader opnieuw in de fout gaat of voorwaarden die aan de straf zijn verbonden overtreedt, dan wordt de voorwaardelijke straf omgezet in een onvoorwaardelijke straf. Wanneer deze straf is omgezet naar een onvoorwaardelijke straf, dan wordt deze straf alsnog ten uitvoer gebracht.

De bovengenoemde straffen zien op het aantal planten van slechts één oogst. Wanneer er vastgesteld wordt dat er vaker is geoogst, dan zal de straf hoger uitvallen.
 

De praktijk

In de praktijk merken wij vaak dat rechters de volgende uitgangspunten hanteren:

 • 2 planten = 1 uur taakstraf
 • Diefstal elektriciteit = + 20 uur taakstraf
 • Eerdere oogst = verdubbeling van het aantal aangetroffen planten
 • Maximale werkstraf = 240 uur
 • Medeplichtigheid = - 1/3 van de opgelegde straf
 • Medeplegen = + 1/3 van de opgelegde straf

Met deze uitgangspunten en bovenstaande richtlijn kunt u een beetje een beeld krijgen van de straf die u eventueel kunt verwachten. Wilt u hier meer over weten of wordt u verdacht van hennepteelt? Vul het contactformulier in en een van onze advocaten zal gratis contact met u opnemen om uw situatie te bespreken.
 

Ontnemingsvordering, wat is dat?

Als de rechter vaststelt dat u schuldig bent aan hennepteelt naast een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete ook een ontnemingsvordering instellen. Als er een hennepkwekerij door de politie wordt opgerold dan wordt door het OM ook berekend wat u met de hennepkwekerij verdiend heeft. Het geld wat u verdiend heeft met een hennepkwekerij wordt ook wel wederrechtelijk verkregen voordeel genoemd. Vaak zult u, wanneer u schuldig bent aan hennepteelt, dit wederrechtelijk verkregen voordeel terug moeten betalen. Het kan dan gaan om een grote som geld die u opeens moet betalen. Onze advocaten hebben hier ook veel ervaring mee en zullen er dan ook alles aan doen voor u om de ontnemingsvordering lager te laten uitkomen of zelfs te voorkomen.
 

Strafrecht-advocaat.nl voor hennepteelt

Bij Strafrecht-Advocaat.nl is ons motto: een ervaren gratis strafrechtadvocaat is voor iedereen bereikbaar. Wij werken dan ook niet alleen op basis van uurtarieven, maar voor onvermogende ook op basis van Pro Deo. Een Pro Deo advocaat wordt ook wel gratis rechtsbijstand genoemd en als u een (zeer) laag inkomen heeft dan komt u hier misschien voor in aanmerking. Wij doen voor u een aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand en zij zullen een inkomenscheck uitvoeren. Als uit deze inkomenscheck blijkt dat u niet in aanmerking komt, dan spreken wij in goed overleg met een vaste prijs of een goedkoper uurtarief af.

Onze strafrechtadvocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) en bij de Orde van Advocaten. Wij zijn echte specialisten op het gebied van strafrecht en wij strijden echt voor elke zaak. Wanneer u het contactformulier invult dan neemt een van onze strafrechtadvocaten gratis contact met u op en bespreekt de situatie of beantwoordt vrijblijvend uw vragen. Een eerste (kennismakings)gesprek is bij ons altijd gratis, u hoeft dus niet meteen een rekening te verwachten! Twijfel niet, maar neem gewoon contact op en wij beantwoorden uw vragen of helpen u verder.