Strafrechtadvocaat – openlijke geweldpleging

Wanneer iemand verdacht wordt van openlijke geweldpleging dan wordt er meteen gedacht aan een vechtpartij, maar ook andere vormen van geweld vallen onder openlijke geweldpleging. Welke vormen zijn dat dan? En wat voor straf kunt u verwachten bij openlijke geweldpleging? En wanneer kan je vervolgd worden voor openlijke geweldpleging? Vragen die wellicht bij u opkomen als u een dagvaarding heeft ontvangen voor openlijke geweldpleging of als u meer wilt weten over openlijke geweldpleging.

Openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging is neergelegd in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht en luidt als volgt: “Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft”. Uit deze delictsomschrijving volgt dus dat het bij openlijke geweldpleging altijd gaat om geweldpleging in een groepsverband waarbij schade of letsel wordt toegebracht aan een persoon of goed.

1. Geweld tegen personen of goederen

Bij openlijke geweldpleging is altijd de vraag van belang, wat valt er wel en wat valt er niet onder geweld? Geweld is een breed begrip en kan zich zowel tegen personen als goederen gericht zijn. Hierbij kunt u denken aan slaan van mensen, gooien met stenen/takken naar mensen of het vernielen van prullenbakken of bushokjes.
 

2. Openlijk verricht

Bij openbare geweldpleging zegt de naam het eigenlijk al, het geweld moet gebruikt zijn in de openbare ruimte. Hierbij kunt u denken geweld op straat, maar ook gebouwen die openbaar zijn voor publiek (zoals een overheidsgebouw) vallen hieronder.
 

3. In vereniging begaan

Een vereniging impliceert dat er meerdere daders moeten zijn die betrokken zijn bij het strafbare feit. Hierbij is van belang dat elke deelnemer een wezenlijke bijdrage heeft geleverd. Hierbij kunt u denken aan zelf geweld plegen, maar ook het voorzien van hulpmiddelen of fanatiek aanmoedigen zijn ook een wezenlijke bijdrage.
 

KLIK HIER & VUL HET FORMULIER IN VOOR DIRECT GRATIS CONTACT MET EEN ERVAREN STRAFRECHT ADVOCAAT VOOR OPENLIJKE GEWELDPLEGING!

Strafrechter

Heeft u een dagvaarding ontvangen voor openlijke geweldpleging, dan moet u voorkomen voor een strafrechter. In Nederland zijn er verschillende strafrechters: de politierechter en de Meervoudige kamer. Tussen deze 2 rechters zitten belangrijke verschillen die van belang zijn voor uw strafzaak

Politierechter:

  • Kan maximaal 1 jaar gevangenisstraf opleggen
  • Beoordeelt alleen de strafzaak
  • Doet meteen na de zitting uitspraak

Meervoudige kamer:

  • Kan de maximale gevangenisstraf opleggen die in het Wetboek van Strafrecht vermeld is.
  • Bestaat uit 3 rechters
  • Heeft na de zitting 14 dagen de tijd om een uitspraak te doen
  • Kan TBS opleggen, dit kan een politierechter niet.
     

Bewijs

Wanneer u een dagvaarding heeft ontvangen dan zal u voor de rechter moeten verschijnen. De rechter gaat de zaak beoordelen aan de hand van allerlei bewijsmiddelen. Om ook echt voor openlijke geweldpleging te worden veroordeeld moet de rechter de tenlastelegging bewijzen. De rechter kan hier allerlei bewijsstukken voor gebruiken, maar bij openlijke geweldpleging wordt er vaak gebruik gemaakt van getuigenverklaringen en/of camerabeelden. Het kan voorkomen dat uw verklaring en de verklaringen van getuigen elkaar tegenspreken, waardoor het belangrijk kan zijn om de getuigen op te roepen voor de rechter. De getuigen moet dan voor de rechter zijn verklaring herhalen, waarbij hij misschien zijn verklaring intrekt of blijkt dat hij gelogen heeft. Ook kan de rechter gaan twijfelen aan de geloofwaardigheid van de verklaring, wat in uw voordeel kan uitpakken. Wordt u dus opgeroepen om voor de rechter te verschijn, schakel dan een ervaren strafrechtadvocaat in. Onze advocaten zijn ervaren met het oproepen en verhoren van getuigen en weten ook wat ze kunnen vragen om de verklaring van de getuigen minder geloofwaardig te laten worden.
 

Gevolgen veroordeling

De rechter zal of meteen uitspraak doen, dat gebeurt bij de politierechter, of na 14 dagen, bij de Meervoudige Kamer. Wanneer de rechter u veroordeelt dan krijgt u een straf opgelegd, dat kan een taakstraf, geldboete of gevangenisstraf zijn. Daarnaast kan de rechter ook de personen die tot de groep behoren aansprakelijk stellen voor de schade die de groep heeft aangericht. Alle personen die tot de groep behoren en worden veroordeeld zijn dan hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat het slachtoffer slechts bij één van de groepsleden hoeft aan te kloppen voor vergoeding van de schade. De persoon die de schade dan vergoedt kan later wel regres nemen op de andere groepsleden.
 

Strafrechtadvocaat voor openlijke geweldpleging

Onze strafrechtadvocaten hebben veel ervaring op het gebied van strafrecht en dus ook van openlijke geweldpleging. Openlijke geweldpleging kan een complexe zaak zijn, omdat er meerdere verdachte zijn en daarmee ook verschillende verklaringen die elkaar kunnen tegenspreken. Daarnaast kan het ook zijn dat u stelt dat u geen wezenlijke bijdrage heeft gehad en dat zal dan juridisch goed gemotiveerd moeten worden. Wij zijn op de hoogte van de huidige wetgeving en jurisprudentie en weten dus als geen ander hoe een goed verweer eruit moet zien.

Wanneer u het contactformulier invult dan neemt een van onze advocaten gratis contact met u op. Wij nodigen u dan uit voor een gratis kennismakingsgesprek en bespreken dan uw situatie en de mogelijkheden. Als u alleen enkele vragen hebt kunnen wij die wellicht al met een telefonisch gesprek beantwoorden, ook dit geheel vrijblijvend natuurlijk. Wanneer u voor de rechter moet verschijnen en er eventueel getuigen moeten worden gehoord, dan is een advocaat echt van groot belang.

Vaak kan de Strafrechtadvocaat u gratis rechtshulp geven, ook wel Pro Deo genoemd. Wij vragen voor u de rechtsbijstand aan en mocht uiteindelijk blijken dat u toch niet in aanmerking komt voor een Pro Deo strafrechtadvocaat, dan spreken wij met u in goed overleg een vaste prijs af. Een ervaren gratis Strafrechtadvocaat is dus voor iedereen bereikbaar, daar staat Strafrecht-Advocaat.nl voor!