Strafrechtadvocaat – verkrachting

Verkrachting is strafbaar gesteld in artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht. De tekst van het artikel luidt:

“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Bij verkrachting moet dus het lichaam van een ander zijn binnengedrongen, maar wanneer is hier precies sprake van? Het binnendringen van het lichaam kan gebeuren met de penis, vingers, tong maar ook met voorwerpen. Wanneer het gaat om een (gedwongen) tongzoen  is geen sprake van verkrachting, maar van ontuchtige handeling.
 

Straffen

De straffen voor verkrachting liggen hoog, omdat verkrachting veel impact heeft op het slachtoffer. Daarnaast leidt seksueel misbruik vaak tot veel onrust en verontwaardiging in de maatschappij. Met de hogere straffen wil het Openbaar Ministerie (OM) gehoor geven aan de wensen van de samenleving. De richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarige is verdeeld in 4 categorieën. Verkrachting is terug te vinden in categorie 2 tot en met 4

Ontuchthandelingen waarbij het slachtoffer wordt aangeraakt door de verdachte. Hierbij kunt u denken aan het aaien/wrijven over en betasten, grijpen, kussen of likken van de billen, borsten of overige lichaamsdelen. Onder categorie 2 vallen dus niet aanrakingen van de naakte geslachtsdelen. Voor categorie 2 geldt een gevangenisstraf 3 tot 12 maanden.

Het ontuchtig aanraken van de naakte geslachtsdelen en het oraal, vaginaal of anaal binnendringen anders dan met een geslachtsdeel. Hiervoor geldt een gevangenisstraf van 12 tot 36 maanden.

Voor alle ontuchtige handelingen waarbij sprake is van oraal, vaginaal of anaal binnendringen met een geslachtsdeel geldt een gevangenisstraf van 15 tot 48 maanden.

De rechter kan er ook voor kiezen om een taakstraf, geldboete en/of voorwaardelijke straf(deel) op te leggen. De rechter mag echter niet kiezen voor een taakstraf of geldboete wanneer er een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer is gemaakt.
 

Wat kan een advocaat betekenen?

Een advocaat weet niet alleen wat u kunt verwachten, maar kan u ook tips geven voor tijdens politieverhoren. Als u een dagvaarding heeft ontvangen dan kunnen wij in overleg met u een verweer opstellen. Bij verkrachting zijn er vaak 2 essentiële punten waar onze advocaten hun verweer op kunnen opbouwen:

  1. Er is geen sprake geweest van seksueel contact, oftewel binnendringen. Van verkrachting kan dus ook geen sprake zijn.
  2. Mocht er wel seksueel contact geweest zijn, dan was dat vrijwillig. Er is nooit sprake geweest van dwang.

Een advocaat overlegt samen met u over de strategie, maar als er bijvoorbeeld DNA aanwezig is bij het slachtoffer (zoals sperma) dan is het niet verstandig om seksueel contact te ontkennen. Er zijn ontzettend veel uitspraken van rechters over de vraag of er in die zaak sprake was van seksuele handelingen onder dwang. Onze advocaten zijn op de hoogte van deze rechtspraak en kunnen die ook toepassen op uw situatie.
 

Politieverhoor

Wanneer u verdacht wordt voor verkrachting dan kan u opgepakt worden door de politie of u ontvangt een uitnodiging voor een politieverhoor. Als u opgepakt wordt dan moet u mee naar het politiebureau en zal u daar verhoord worden. Wanneer u opgepakt wordt heeft u tegenwoordig recht op een advocaat tijdens het politieverhoor. Als u een uitnodiging voor een politieverhoor heeft ontvangen dan bent u niet verplicht om hierop in te gaan. Wij adviseren altijd om eerst te overleggen met een advocaat wat verstandig is om te doen. U kunt altijd gratis contact met ons opnemen en dan bespreken we de mogelijkheden.
 

Ervaren strafrechtadvocaat

Wij hebben veel ervaring met het optreden als strafrechtadvocaat in een zedenzaak, zoals verkrachting en ontucht. Wij kennen de wet en jurisprudentie (vergelijkbare zaken) voor de straf voor verkrachting of een zedenzaak. Als u het contactformulier invult, dan zal uw strafrecht advocaat gratis contact met u opnemen en de mogelijkheden in uw strafzaak met u bespreken. Mogelijk moeten er getuigen worden gehoord, of kan er een beroep worden gedaan op vrijspraak? Ook kunnen wij de processtukken in uw zaak voor u opvragen. Strafrecht-Advocaat.nl werkt ook op basis van gratis rechtshulp, ook wel Pro Deo genoemd. Wij geven u altijd gratis informatie of u hiervoor in aanmerking komt en regelen de aanvraag voor de gratis rechtsbijstand! Mocht u (net) niet in aanmerking komen voor een Pro Deo strafrechtadvocaat, dan spreken wij vaak een vaste prijs af voor een strafzaak of een goedkoop uurtarief. Altijd in goed overleg met u. Een ervaren gratis Strafrechtadvocaat is dus voor iedereen bereikbaar, daar staat Strafrecht-Advocaat.nl voor