27 NAC-supports (deel 2) als verdachte in de rechtbank

NAC-supporters voor de rechter

Het juridisch kader in de zaak van de NAC-rellen...

Juridisch kader: openlijke geweldpleging tegen personen én goederen

Voor een bewezenverklaring van openlijke geweldpleging dient het medeplegen van openlijk geweld te worden vastgesteld: iemand dient een voldoende significante of wezenlijke bijdrage te hebben geleverd aan het geweld. Het enkel deel uitmaken van een groep waarvan geweld uitgaat, is op zichzelf niet voldoende voor een bewezenverklaring. De bijdrage van het individu hoeft niet van gewelddadige aard te zijn, het rondlopen met bijvoorbeeld een bivakmuts en aanmoedigen van anderen kan bijvoorbeeld ook voldoende zijn.

 

Eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft in haar requisitoir aangehaald dat zij van mening is dat de verdachten die daar aan het rellen waren, bewust de politie hebben opgezocht. Dat deze mensen daarbij alles in het werk hebben gesteld om de voertuigen te vernielen en de agenten zo zwaar mogelijk te verwonden. Er werd immers niet ‘gewoon gevochten’ maar zelfs met zware stenen en dranghekken werd gegooid en zwaar illegaal vuurwerk werd afgestoken én werd gegooid.

Het Openbaar Ministerie vindt dat er op dergelijke vergrijpen zware straffen moeten worden opgelegd. Het Openbaar Ministerie heeft daarbij rekening gehouden met het geweld gericht tegen personen, het geweld gericht tegen goederen en het geweld gericht tegen personen én goederen. Ook wordt er gekeken naar de hoogte van de schade en/of de ernst van het letsel en of iemand al eerder voor een geweldsfeit is veroordeeld.

Daarbij heeft het Openbaar Ministerie meegenomen dat voor voetbal gerelateerd geweld en geweld tegen mensen met een publieke taak hogere straffen moeten worden opgelegd, omdat de maatschappij vindt dat dit soort omstandigheden zwaarden moet worden bestraft. Tevens is heeft het Openbaar Ministerie dat er ten tijde van het plegen van het feit door de overheid coronamaatregelen waren opgelegd, waardoor eigenlijk geen van de buiten het stadion aanwezige personen daar iets te zoeken hadden.

 

Vordering van de benadeelde partij

In deze zaak staan niet alleen 27 verdachten terecht, er zijn tevens 27 partijen die zich hebben gemeld als benadeelde partij in deze strafzaak. Deze partijen zijn mensen die werkzaam zijn (geweest) bij de politie, NAC Breda, de Gemeente Breda en de Eenheid Landelijke Politie vanwege de vernielde politievoertuigen. Over deze vorderingen is voorafgaand aan de zitting al gecorrespondeerd met de verdediging zodat de zaak op zitting vlot zou verlopen.

 

Eis officier van justitie ter zitting

Op de eerste zittingsdag stonden er negen verdachten terecht voor hun aandeel in het groepsgeweld gepleegd op 31 mei 2021. De eisen varieerden van hoge werkstraffen tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. Daarbij heeft de officier van justitie gemeend dat de totale schade door alle 27 verdachten tezamen vergoed dient te worden.

 

Uitspraak

De Meervoudige Strafkamer van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda heeft het onderzoek nog niet gesloten na deze eerste zittingsdag. Op dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag 14 april staan de overige verdachten terecht. Het onderzoek zal op de laatste zittingsdag worden gesloten en de uitspraak zal volgen op 23 mei 2022: precies één jaar na die gitzwarte dag in het mooie Breda.