Amsterdamse advocaat verdacht van witwassen

Verdenking Amsterdamse advocaat van witwassen levert schorsing op

Een advocaat die verdacht wordt van witwassen wordt voor onbepaalde tijd geschorst.

Iedereen kan worden aangemerkt als verdachte van een of meerdere strafbare feiten. Dat ook rechters, officieren van justitie of advocaten ook kunnen worden aangemerkt als verdachte in een strafzaak is op zich ook niets nieuws. Niemand is onschendbaar, en zo ook een Amsterdamse advocaat niet. In Amsterdam is namelijk een advocaat verdacht van witwassen en dit heeft negatieve gevolgen voor zijn carrière.

 

Raad voor Discipline schorst Amsterdamse advocaat voor verdenking van witwassen

De Amsterdamse advocaat in kwestie is door de Amsterdamse Raad van Discipline geschorst voor onbepaalde tijd omdat deze verdacht wordt van witwassen. Het voorgaande is door de tuchtrechter in april 2020 bevestigd met onmiddellijke ingang. De naam van bovengenoemde advocaat kwam naar boven in een onderzoek naar enkele dubieuze vastgoedtransacties. De advocaat moest voor de tuchtrechter verschijnen na signalen van het Openbaar Ministerie aan de deken over mogelijke betrokkenheid bij witwassen.

 

Waar denken we aan bij witwassen?

Wat betekent het nu dat iemand wordt verdacht van witwassen? Waar hebben we het dan feitelijk over. Witwassen kan als volgt worden samengevat, dat met uw handelen draagt u bij aan het verbergen van de criminele herkomst van geld of goederen. Men spreekt vaak over ‘zwart geld’ witwassen, ‘money laundering’ wordt dit ook wel genoemd. In het hierboven aangehaalde voorbeeld van de Amsterdamse advocaat, werd de advocaat witwassen verdacht van betrokkenheid bij dubieuze vastgoedtransacties.

Vastgoedtransacties zijn een manier om zwart geld wit te wassen, anders gezegd: vastgoedtransacties worden meermaals gebruikt om de criminele herkomst van geld of goederen te verbergen. Fraude met vastgoed in het kader van witwassen zijn zeer divers. Het witwassen van crimineel vermogen kan bijvoorbeeld door de aan- en verkoop van vastgoed. Door gebrek aan transparantie, de lage pakkans en de doorgaans hoge rendementen is de vastgoedsector vatbaar voor witwassen en andere vormen van fraude. Criminelen weten soms handig gebruik te maken van legale ondernemingen en juridische en financiële dienstverleners.

 

De gevolgen van de verdenking van witwassen voor de Amsterdamse advocaat

De schorsing van de van witwassen verdachte advocaat is voor onbepaalde tijd en hij is door de Amsterdamse Raad van Discipline per direct geschorst. Voor de advocaat is dit niet de eerste maatregel. Eind 2019 werd de advocaat witwassen al een onvoorwaardelijke schorsing van acht weken opgelegd onder meer vanwege een wanordelijke administratie. De advocaat was aldus geen onbekende.

Uit het voorgaande blijkt maar weer dat iedereen als verdachte kan worden aangemerkt. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar rangen, rassen of werkverleden. Maar ook iedereen heeft recht op juridisch advies en bijstand voorafgaand en tijdens onder meer het politieverhoor, maar ook in de aanloop van het proces bij de rechtbank en tijdens een eventuele terechtzitting zelf. Of iemand nou zelf jurist is of niet maakt dit niet anders. De Amsterdamse advocaat in kwestie kan zich aldus in de tegen hem lopende strafzaak ‘gewoon’ laten bijstaand door een advocaat. Zijn eigen praktijk dient de Amsterdamse advocaat stil te leggen vanwege de schorsing voor onbepaalde tijd en hiervoor is een waarnemer benoemd.