Groepsbelediging van joden en homoseksuelen

Groepsbelediging van joden en homoseksuelen

De Hoge Raad heeft op 26 juni 2018 uitspraak gedaan in een zaak over groepsbelediging van joden en homoseksuelen.

Groepsbelediging van joden en homoseksuelen

De verdachte in deze zaak werd verdacht van belediging. Hij werd er immers van verdacht dat hij door het plaatsen van een videoclip van een rap/songtekst op YouTube opzettelijk een groep mensen heeft beledigd. Deze groep mensen betroffen homoseksuelen wegens hun homoseksuele gerichtheid  en joden wegens hun ras.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat heeft (voorwaardelijk) opzet in deze zaak bestreden. Ten aanzien van dit verweer stelt het Hof dat de verdachte met zijn muziekvideo een groot publiek wilde bereiken. Het Hof is van oordeel dat het niet anders kan dan dat de verdachte zich dan ook bewust moet zijn geweest van het beledigende karakter van zijn uitlatingen. Het Hof oordeelt dat de verdachte door het doen van deze uitlatingen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij homoseksuelen en joden zou beledigen.


Standpunt Hof

Allereerst is het van belang om te beoordelen of een uitlating naar algemeen spraakgebruik beledigend is. Dit is een objectieve toets. De tweede toetst bestaat uit de vraag of er sprake is van bijzondere omstandigheden waaronder de uitlating is gedaan die het beledigende karakter daaraan ontnemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de uitlating wordt gedaan in de context van een publiek debat over zaken van maatschappelijk belang, binnen de context van een geloofsopvatting of binnen de context van artistieke expressie. De reikwijdte van die context wordt gevormd door het recht van de verdachte op vrijheid van meningsuiting. Dit recht is echter niet onbeperkt.

Het Hof stelt dat een rapper een zekere mate van artistieke expressie geniet, dit wordt echter overschreden indien uitlatingen zijn gedaan met de bedoeling een ander te kwetsen.  Van de overschrijding van de grens van het recht van vrijheid van artistieke expressie is in ieder geval sprake als de kunstenaar die vrijheid kennelijk heeft misbruikt om beledigingen te uiten.

Het Hof is van oordeel dat het op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen niet anders kan dan dat de verdachte zich bewust moet zijn geweest van het beledigende karakter van zijn uitlatingen, waardoor hij door het doen van deze uitlatingen via YouTube willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij homoseksuelen en joden zou beledigen. Het Hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan belediging. De Hoge Raad verwerpt het beroep.

 

Strafrechtadvocaat belediging

Ook in hoger beroep kunt u zich laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Wanneer u zelf wordt verdacht van belediging kunt zich eveneens laten bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren, zodat een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, wordt bereikt. Als u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor belediging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo!