Afschaffing verbod op beledigen koning stap dichterbij

Afschaffing verbod op beledigen koning stap dichterbij

Afschaffing verbod op beledigen koning stap dichterbij.

Afschaffing verbod op beledigingen koning stap dichterbij

Er wordt verwacht dat in de Tweede Kamer een meerderheid wordt bereikt om het verbod op majesteitsschennis en beledigen van een bevriend staatshoofd uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen. Met de initiatiefwet wil D66-Kamerlid Kees Verhoeven dat het beledigen van de koning niet strenger bestraft wordt dan het beledigen van ‘gewone’ burgers.

Op dit moment wordt het beledigen van de koning strenger bestraft dan het beledigen van gewone burgers. Voor het beledigen van de koning staat een maximale gevangenisstraf van vijf jaar. Volgens Verhoeven beperkt dat de vrijheid van meningsuiting en het maatschappelijk debat. Hij vindt dat niet meer van deze tijd en ieder geval de SP en GroenLinks staan achter zijn voorstel.

Toch betekent dit niet dat de koning zomaar beledigd mag worden. Verhoeven stelt in het voorstel dat de koning zich, net als iedere andere burger kan beroepen op de bestaande artikelen die beschermen tegen smaad, laster en belediging. De maximale straf bedraagt dan maximaal een jaar bij smaad, twee jaar bij laster en drie maanden bij eenvoudige belediging. Als strafrechtadvocaat zien wij ook dat deze straffen vaak geëist worden door de officier van justitie.

Belediging klinkt als een simpel feit, maar kan zeker een forse straf opleveren. Als u vervolgd wordt voor belediging, is het belangrijk dat u deskundige bijstand inschakelt. Als strafrecht advocaat behandelen wij vaak zaken met betrekking tot belediging in de breedste zin. Wij bereiken vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak. Als u strafrechtelijk vervolgd wordt voor belediging, neemt u dan vrijblijvend contact op met een ervaren strafrechtadvocaat.