Belediging baliemedewerkster ziekenhuis

Belediging baliemedewerkster ziekenhuis

Het gerechtshof Den Haag heeft op 31 oktober 2018 uitspraak gedaan in een zaak over belediging.

Belediging baliemedewerkster ziekenhuis

De verdachte in deze zaak stond terecht voor belediging. Hij werd er immers van verdacht een baliemedewerkster van het ziekenhuis te hebben beledigd door opmerkingen te maken over haar hoofddoek.

 

Standpunt verdachte

De verdachte heeft gesteld dat zijn woorden niet als belediging kunnen worden aangemerkt, omdat deze niet waren gericht tegen het slachtoffer, maar moeten worden gezien als een verzuchting. Daarnaast stelt de verdachte dat de uitlatingen zijn gedaan op 7 meter afstand van het slachtoffer en dat de uitlatingen niet als beledigend kunnen worden aangemerkt.

 

Oordeel gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof stelt voorop dat een uitlating die in iemands tegenwoordigheid wordt gedaan, als beledigend moet worden beschouwd wanneer het de strekking heeft die ander te randen in zijn eer of goede naam. Het hof gaat niet mee in het standpunt van de verdachte, dat de opmerking niet gericht was tegen het slachtoffer, maar algemeen bedoeld was. Uit bewijsmiddelen blijkt dat de uitlating is gedaan nadat zij de verdachte had verteld dat ze niet wist hoelang het zou duren voordat zijn vader aan de beurt was en als gevolg daarop heeft de verdachte haar een leugenaar genoemd. Deze uitlating is in een volle wachtkamer van een ziekenhuis, hoorbaar voor anderen, gedaan. Met de uitlatingen heeft de verdachte ten overstaan van anderen blijk gegeven van minachting jegens het slachtoffer. Het slachtoffer heeft verklaard dat zij zich vernederd en gediscrimineerd voelde.

Het gerechtshof is van mening dat onder deze omstandigheden de gebruikte woorden kennelijk de strekking hadden het slachtoffer in haar goede naam en eer aan te tasten. Hierdoor is het aan te merken als belediging. Voor zover de verdachte heeft willen stellen dat hij de uitlatingen heeft gedaan om het dragen van een hoofddoek ter discussie te stellen en dus onderdeel is van een publiek debat, stelt het gerechtshof dat de gedane uitlatingen als beledigend kunnen worden ervaren door degene op wie de uitlating betrekking heeft. De uitlatingen zijn weliswaar gedaan in het openbaar, maar ze zijn niet gedaan in het kader van het publieke debat of als uiting van artistieke expressie. De verdachte heeft immers zelf verklaard dat hij boos was op het slachtoffer en dat hij om die reden die uitlatingen heeft gedaan. Het ten laste gelegde kan dan ook als belediging bewezen worden verklaard. De verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 400 euro, bij gebreke van betaling te vervangen voor 8 dagen hechtenis, met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast moet de verdachte een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van 200 euro.

 

Strafrechtadvocaat belediging

Deze zaak laat goed zien dat eventuele woorden die u uitspreekt in een ruzie, kunnen worden beschouwd als belediging. Zelf verdacht van belediging? Een ervaren strafrecht advocaat kan u bijstaan! Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor belediging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.