Geldboete voor belediging tijdens verkeersruzie

Geldboete voor belediging tijdens verkeersruzie

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 14 augustus 2019 uitspraak gedaan in een zaak over belediging.

Geldboete voor belediging tijdens verkeersruzie

De verdachte in deze zaak stond terecht voor belediging. Hij werd ervan verdacht opzettelijk in het openbaar het slachtoffer mondeling te hebben beledigd.

 

Verklaring verdachte

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep betwist dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan belediging. Hij heeft gesteld dat hij een enkel scheldwoord heeft genoemd jegens het slachtoffer, maar dat hij verder niet verbaal agressief was. Daarnaast hebben twee getuigen de beledigingen van de verdachte aan het slachtoffer niet daadwerkelijk gehoord.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam

Het gerechtshof Amsterdam is van oordeel dat de aangifte van het slachtoffer voldoende steun vindt in getuigenverklaringen over het verbale geweld van de verdachte tegen het slachtoffer. Zo hebben de getuigen verklaard dat de verdachte luid tegen het slachtoffer aan het schelden was en dat de situatie leek te escaleren. Hierdoor hebben verschillende getuigen 112 gebeld. Sommige getuigen hebben de verdachte gedeeltelijk dezelfde scheldwoorden horen gebruiken als waarover het slachtoffer heeft verklaard. Daarnaast heeft de politie waargenomen dat de verdachte ter plaatste agressief was. Het Hof oordeelt dat de omstandigheid dat twee andere getuigen de beledigende uitlatingen van de verdachte niet hebben gehoord, niet in de weg staat aan een bewezenverklaring.

Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan belediging.

 

Strafoplegging

De verdachte heeft het slachtoffer beledigd tijdens een verkeersruzie. Het aanhoren van de scheldwoorden moet voor het slachtoffer kwetsend zijn geweest. Het slachtoffer heeft over het incident verklaard dat zij zich diep beledigd voelde en ernstig overstuur was door het voorval. De verdachte heeft geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor zijn gedrag, hetgeen wordt meegenomen bij de strafoplegging. De verdachte is eerder veroordeeld voor belediging.

De verdachte is, alles afwegende, veroordeeld tot een geldboete van 650 euro, bij gebreke van betaling te vervangen voor 13 dagen hechtenis.

 

Strafrechtadvocaat belediging

Zelf verdacht van belediging? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. We bereiken niet zelden vrijspraak voor belediging. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor belediging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast tarief en op basis van pro deo.