Belediging door doorsturen naaktfoto

Belediging door doorsturen naaktfoto

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 september 2018 uitspraak gedaan in een zaak over belediging.

Belediging door doorsturen naaktfoto

Feiten en omstandigheden

De verdachte werd ervan verdacht het slachtoffer te hebben beledigd door een foto via WhatsApp te sturen waarop het slachtoffer gedeeltelijk is afgebeeld terwijl zij enkel is gekleed in een bh.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat heeft vrijspraak bepleit. De raadsman heeft aangevoerd dat er geen sprake is van vol opzet, terwijl de verdachte evenmin de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij de waardigheid van het slachtoffer zou aantasten dan wel haar zou aantasten in haar eer en goede naam. Het gaat immers om een relatief onschuldige foto. Daarnaast bepleit de strafrechtadvocaat dat de verdachte de foto maar naar één iemand heeft verstuurd. Al met al stelt de advocaat dat enkel aan deze handeling niet kan worden verbonden dat hij het slachtoffer heeft beledigd.

 

Oordeel gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Het Hof oordeelt dat het slachtoffer deze foto van zichzelf naar de verdachte heeft verstuurd toen zij een relatie hadden. De verdachte heeft deze foto op een later tijdstip, toen de relatie over was, doorgestuurd naar zijn toenmalige vriendin. Het Hof acht deze handelwijze kwalijk, hij heeft daarmee het vertrouwen dat het slachtoffer in hem stelde beschaamd.

Desondanks heeft het Hof niet de overtuiging gekregen dat de verdachte met het doorsturen van de foto de opzet heeft gehad om het slachtoffer in haar waardigheid dan wel in haar eer en goede naam aan te tasten en haar te beledigen. Het feit dat de foto in een later stadium is doorgestuurd en dat meerdere personen, waaronder het slachtoffer zelf, de foto hebben ontvangen, maakt dit niet anders. Het Hof oordeelt dan ook dat de verdachte zal worden vrijgesproken van belediging.

 

Strafrechtadvocaat belediging

Zelf verdacht van belediging? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De raadsman zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, net als in deze zaak, worden bereikt. Wij bereiken niet zelden vrijspraak voor belediging. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor belediging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.