Belediging voetballer en politie in Amsterdam Arena

Belediging voetballer en politie in Amsterdam Arena

Op 21 februari 2017 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak waarbij in de Amsterdam Arena de politie en een voetballer werden beledigd.

Belediging voetballer en politie in Amsterdam Arena

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij in de Amsterdam Arena, opzettelijk en in het openbaar, een voetballer mondeling heeft beledigd. Daarnaast werd de verdachte ten laste gelegd dat hij opzettelijk de politie, gedurende de rechtmatige uitoefening van hun bediening, mondeling heeft beledigd.

Uit het dossier is gebleken dat tijdens twee voetbalwedstijden, die plaatsvonden in de Arena in Amsterdam, door het in het Ajax-vak aanwezig publiek grove beledigingen zijn geuit tegen een spelende voetballer van de tegenpartij en tegen de politie. De rechtbank Amsterdam stelde zich in deze zaak de vraag of de verdachte zich beide keren aan deze beledigingen heeft schuldig gemaakt. Verdachte was tijdens de wedstrijden aanwezig, maar ontkent de ten laste gelegde strafbare feiten.

 

Verweer van de strafrechtadvocaat voor belediging

De strafrecht advocaat van de verdachte heeft in de rechtbank bepleit dat het bewijs van de beledigingen van de voetballer slechts is gebaseerd op stemherkenning. De strafrechtadvocaat haalt aan dat de getuigen, die de stemherkenning beamen, niet zijn opgeleid tot het doen van stemherkenningen. De strafrecht advocaat voor belediging bepleit dan ook vrijspraak voor dit ten laste gelegde feit.

 

Standpunt van de rechtbank als gevolg van verweer van de strafrechtadvocaat

Ten aanzien van de belediging van de voetballer gaat de rechtbank uit van de observatie van verbalisanten, welke beiden verklaren dat zij verdachte tijdens één van de wedstrijden zagen en konden horen en dat hij de spreekkoren aanjaagde. De verdachte gebruikte hierbij de microfoon vanaf het podium, waardoor de stem van de verdachte boven de massa uitkwam en voor getrainde verbalisanten herkenbaar was. De rechtbank acht deze herkenning dan ook betrouwbaar.

Daarnaast blijkt uit het proces-verbaal dat de verdachte tijdens de wedstrijd te horen was via de microfoon en de daaraan gekoppelde speakerboxen. Hierbij is gehoord dat de verdachte de voetballer heeft beledigd. Op zitting heeft de verdachte verklaard dat hij tijdens de bewuste wedstrijd in de Arena aanwezig was, dat hij op het podium heeft gestaan en dat hij de microfoon heeft gebruikt die verbonden is met de speakerboxen. Hij heeft echter ontkend dat hij beledigende woorden heeft geroepen. De rechtbank komt echter, gezien de bewijsmiddelen, zoals de bevindingen van de verbalisanten, tot een bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit, namelijk belediging (van de voetballer).

Ten aanzien van de belediging van de politie oordeelde de rechtbank als volgt. De verdachte heeft het strafbare feit stellig ontkend. Verbalisanten hebben verklaard dat zij hebben gezien dat de verdachte de microfoon naar zijn mond brengt en deze voor zijn mond houdt. Een verbalisant hoort dat de verdachte beledigende woorden roept over de politie, waarop het vak de woorden herhaalt. Een verbalisant maakt melding van een kalende man die een beledigende leus blijft zingen in de richting van de verbalisanten. De rechtbank stelt vast dat het hoofd van de verdachte kalend of kaalgeschoren is. Een verbalisant verklaart dat hij niet kan zeggen dat de verdachte de beledigende leus heeft gezongen. Nu er sprake is van enige verwarring over welke kalende man nu precies werd waargenomen, is de rechtbank van oordeel dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan belediging van de politie, waardoor de verdachte van dit feit wordt vrijgesproken.

 

Strafoplegging door de rechtbank voor belediging

De verdachte heeft een stadionverbod opgelegd gekregen. Dit is een maatregel die is opgelegd buiten het strafrechtelijke kader, maar de rechtbank is ervan overtuigd dat de verdachte door deze maatregel zwaar is getroffen. De verdachte heeft immers verklaard dat Ajax zijn leven is. Hij heeft door het stadionverbod een aantal belangrijke wedstrijden noodgedwongen moeten missen. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot het betalen van een geldboete van € 750,00, te vervangen voor 15 dagen hechtenis, waarvan € 500,00 voorwaardelijk wordt opgelegd.

 

Strafrechtadvocaat voor belediging

Een strafrecht advocaat kan u bijstaan indien u wordt verdacht van belediging. Wellicht heeft u beledigende woorden geroepen, maar was het niet aan een persoon gericht? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan om dit te bewijzen. De raadsman zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wij werken landelijk en tevens op basis van pro deo. De strafrechtadvocaten bereiken niet zelden vrijspraak voor belediging.