De rol van de strafrechtadvocaat tijdens het politieverhoor

De rol van de strafrechtadvocaat tijdens het politieverhoor

Rechtsbijstand tijdens het politieverhoor.

Als u door de politie bent aangemerkt als verdachte in een strafzaak, dan betekent dat concreet dat de politie u verdenkt van een strafbaar feit. De politie kan ervoor kiezen om u buiten heterdaad aan te houden of om u uit te nodigen voor een politieverhoor. Als de politie ervoor heeft gekozen om u niet buiten heterdaad aan te houden dan wordt er een uitnodigingsbrief aan u verzonden. Wij raden u altijd aan om naar aanleiding van deze brief direct contact op te nemen met een strafrechtadvocaat. Deze strafrechtadvocaat kan u aangeven wat u ongeveer kan verwachten voorafgaand en tijdens het verhoor.

 

Regelgeving vanaf 1 maart 2017

Vanaf 1 maart 2016 is het mogelijk om voorafgaand en tijdens het verhoor bij de politie bijstand te verkrijgen van een strafrechtadvocaat. Dit recht is vastgelegd in een Europese richtlijn over het recht op toegang tot een advocaat en is op 1 maart 2017 omgezet naar het Nederlandse recht met een daarbij behorend uitvoeringsbesluit genaamd ‘Besluit inrichting en orde politieverhoor’. In dit uitvoeringsbesluit staan de regels over de rol en de bevoegdheden van de strafrechtadvocaat tijdens het politieverhoor.  

 

De strafrechtadvocaat voorafgaand aan het verhoor

U heeft dus een uitnodigingsbrief ontvangen én heeft naar aanleiding van deze brief contact opgenomen met een strafrechtadvocaat. Met deze advocaat heeft u afspraken gemaakt over eventuele kosten en andere praktische aangelegenheden. Er staat niets aan overleg tussen u en uw strafrechtadvocaat in de weg, voorafgaand aan het verhoor mag u dus de verdenking met uw strafrechtadvocaat bespreken en overleg hebben over het strafbare feit waarvan u wordt verdacht.

De advocaat meldt zich voorafgaand aan het verhoor bij de desbetreffende verbalisant die het verhoor zal afnemen en indien noodzakelijk zal er een nieuwe afspraak gepland worden in overleg met de verbalisant en de advocaat. Het is namelijk heel goed mogelijk dat het oorspronkelijke verhoor op een moment is gepland dat bijvoorbeeld uw advocaat naar keuze is verhinderd. In dergelijke gevallen zal de strafrechtadvocaat contact opnemen met de verbalisant voor een nieuwe verhoordatum.

 

De strafrechtadvocaat tijdens het verhoor

U bent samen met uw advocaat op het politiebureau verschenen. Voorafgaand aan het verhoor dient uw identiteit te worden vastgesteld door de verbalisant die het verhoor afneemt, middels het systeem dat Progis heet (afnemen van vingerafdrukken en het maken van gelaatsfoto’s).  Na het vaststellen van de identiteit zal het verhoor aanvangen en mag uw advocaat naast u in de verhoorruimte plaatsnemen. Ook de advocaat dient zich te legitimeren maar dit gaat via de zogenaamde advocatenpas. Voorafgaand aan het verhoor krijgt de advocaat de gelegenheid om opmerkingen te maken of vragen te stellen aan de verbalisant. Tijdens het verhoor kan de advocaat ingrijpen daar waar nodig is en bestaat er de mogelijkheid om overleg te voeren met uw advocaat.

 

De strafrechtadvocaat na afloop van het verhoor

Na afloop van het verhoor heeft de advocaat wederom de mogelijkheid om op- en/of aanmerkingen te maken. Als er geen op- en/of aanmerkingen meer zijn dan zal de verbalisant het verhoor printen en mag u samen met uw advocaat de verklaring doorlezen om te kijken of uw verklaring goed op papier terecht is gekomen. Eventuele wijzigingen kunnen nog worden aangebracht. Bent u het eens met de verklaring dan wordt u verzocht op iedere pagina een paraafje te zetten en op de laatste pagina moet u een handtekening plaatsen. Het dossier wordt ingestuurd naar de officier van justitie en deze gaat een beslissing nemen: de strafvervolging voortzetten of de zaak seponeren. U krijgt bericht van de beslissing van de officier van justitie. Wij raden u altijd aan om direct contact met uw strafrechtadvocaat op te nemen als u bericht ontvangt van de officier van justitie. Het is ook goed mogelijk dat er nog andere mensen gehoord moeten worden in het onderzoek door de politie, bijvoorbeeld getuigen. Het politieonderzoek kan dan ook soms wel enkele maanden in beslag nemen.

Heeft u een oproepingsbrief ontvangen? Neem dan direct contact met ons op.