Bijstand van de strafrechtadvocaat

Rechtsbijstand door de strafrechtadvocaat

Na afloop van het politieverhoor volgt de voorgeleiding bij de rechter-commissaris en de raadkamer gevangenhouding. 

Op zondag- en maandagmiddag hebben een tweetal politieverhoren plaatsgevonden in het bijzijn van de strafrechtadvocaat. Na afloop van het politieverhoor op maandagmiddag heeft de politie een voorgeleidingsproces-verbaal opgemaakt en ingestuurd naar het Openbaar Ministerie.

 

Strafrechtadvocaat meldt zich bij het kabinet rechter-commissaris

De strafrechtadvocaat heeft zich na afloop van het politieverhoor gemeld bij de het kabinet van de rechter-commissaris van de rechtbank waar de voorgeleiding zal plaats gaan vinden. Na aanhouding mag de verdachte in principe negen uren opgehouden voor het politieverhoor door de politie, als deze periode niet toereikend is dan volgt een inverzekeringstelling en wordt deze periode met drie dagen verlengd. Na afloop van deze periode moet de verdachte in vrijheid gesteld worden of worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. In het laatste geval toetst de rechter-commissaris of u terecht in verzekering bent gesteld en of aan alle regels is voldaan.

 

Strafrechtadvocaat aanwezig bij de voorgeleiding bij de rechter-commissaris

Daarna neemt de rechter-commissaris een beslissing op de vordering van de officier van justitie: de vordering bewaring. Als de rechter-commissaris de verdachte in bewaring stelt dan is dit voor een periode van maximaal 14 dagen en tegen deze beslissing kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Als de verdachte in bewaring wordt gesteld dan wordt hij tevens overgebracht naar een huis van bewaring en zal hij niet meer op het politiebureau hoeven te overnachten.

In deze kwestie werd de cliënt verdacht van een poging doodslag. De strafrechtadvocaat was aanwezig bij de voorgeleiding en mag daar ook nog argumenten aandragen of naar voren brengen die wellicht het oordeel van de rechter-commissaris kunnen beïnvloeden. In dit dossier waren de ernstige bezwaren nog onverkort aanwezig, het is een zogenoemd 12-jaarsfeit, de recidivegrond was aanwezig en de politie diende nog nader onderzoek te verrichten… het voorgaande tezamen maakte dat de rechter-commissaris de bewaring van de verdachte heeft bevolen.

 

Strafrechtadvocaat aanwezig bij de raadkamer gevangenhouding

Zoals hiervoor aangegeven duurt de bewaring maximaal 14 dagen. Mocht de officier van mening zijn dat de verdachte nog langer in voorlopige hechtenis dient te blijven, dan zal de officier van justitie de gevangenhouding van de verdachte eisen. Het verzoek gevangenhouding wordt behandeld door de raadkamer van de rechtbank in bijzijn van de officier van justitie en de strafrechtadvocaat. De raadkamer bestaat uit drie rechters en de duur van de gevangenhouding is maximaal 90 dagen.

In deze zaak vindt de zitting bij de raadkamer plaats op een woensdagmiddag. Voorafgaand aan de zitting heeft de strafrechtadvocaat nog een uitvoerige bespreking met haar cliënt gehad waarbij het dossier is besproken, de gang van zaken wordt besproken en alle andere vragen die aanwezig zijn worden behandeld.

Tijdens de behandeling wordt de verdenking besproken, de standpunten van de officier van justitie en de strafrechtadvocaat worden uitgewisseld waarna het onderzoek ter zitting wordt gesloten. Na afloop van deze zitting volgt de beslissing van de rechtbank en zal deze worden uitgereikt aan de verdachte, de officier van justitie en de strafrechtadvocaat. In deze kwestie is de gevangenhouding bevolen voor de duur van 90 dagen. Dit betekent dat de voorlopige hechtenis zal blijven voortduren en cliënt niet in vrijheid zal worden gesteld.