Diefstallen Albert Heijn en poging diefstal damesfiets

Diefstallen Albert Heijn en poging diefstal damesfiets

De rechtbank Amsterdam heeft op 24 oktober 2018 uitspraak gedaan in een zaak over (winkel)diefstallen.

Diefstallen Albert Heijn en poging diefstal damesfiets

De verdachte in deze zaak stond terecht voor twee winkeldiefstallen. Daarnaast is hij op heterdaad betrapt terwijl hij een fiets aan het stelen was. De eerste diefstal betrof een diefstal met geweld van Milka chocoladerepen en pakken Mentos, toebehorende aan de Albert Heijn. De andere diefstal betrof een diefstal van tandpasta en tandenstokers, toebehorende aan de Albert Heijn. Tot slot werd de verdachte verdacht van een poging tot diefstal met geweld van een damesfiets, toebehorende aan een onbekend gebleven eigenaar.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank acht de twee winkeldiefstallen wettig en overtuigend bewezen verklaard. De rechtbank acht echter niet bewezen dat de diefstal van de Milka chocoladerepen en pakken Mentos gepaard ging of gevolgd werd met geweld. Uit de bewijsmiddelen is gebleken dat de verdachte zich losrukte en lostrok, maar er kan niet worden vastgesteld hoe en met welke kracht hij dat deed. Het losrukken en lostrekken kan daarom niet als geweld als bedoeld in de tenlastelegging worden gekwalificeerd. De verdachte wordt van dit deel van de tenlastelegging vrijgesproken.

Ten aanzien van de poging tot de diefstal met geweld van een damesfiets, oordeelde de rechtbank als volgt. De aangever heeft verklaard dat verdachte bij een damesfiets zat, met in zijn ene hand gereedschap en in zijn andere hand een kettingslot. De verdachte heeft verklaard dat hij gereedschap in zijn rechterhand had en dat hij om weg te komen de aangever heeft geduwd. Hij heeft vervolgens zijn eigen fiets en gereedschap achtergelaten. De rechtbank is van oordeel dat deze gedragingen, het geknield zitten bij een fiets met in de ene hand gereedschap en in de andere hand het kettingslot, gericht is op de voltooiing van een fietsendiefstal. De rechtbank acht deze poging tot diefstal, gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf de vlucht mogelijk te maken, dan wel het bezit van de gestolen fiets te verzekeren, wettig en overtuigend bewezen.

 

Strafoplegging

De rechtbank Amsterdam heeft de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 83 dagen, waarvan 40 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast zijn er bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo heeft hij een meldplicht opgelegd gekregen voor de reclassering. Daarnaast moet hij zich, wanneer de reclassering dit noodzakelijk acht, laten behandelen voor zijn middelengebruik. Tot slot is de verdachte verplicht om mee te werken aan urinecontroles, zolang de reclassering dit noodzakelijk acht.

 

Strafrechtadvocaat diefstal

In deze zaak is goed te zien dat er zware straffen staan op diefstal. Zelf verdacht van diefstal? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor diefstal direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo!