Een kopje koffie in een grootschalig fraudeproces

Een kopje koffie in een grootschalig fraudeproces

Jarenlange fraude gepleegd met frauduleuze creditcardgegevens

Een cliënt van ons kantoor heeft volgens jusitie jarenlang Nespresso producnten gekocht en zou daarbij gebruik hebben gemaakt van frauduleuze creditcardgegevens. Deze handelingen dienen volgens het openbaar ministerie juridisch gekwalificeerd te wroden als oplichting en witwassen. De verdachte is gehoord door de politie en heeft een dagvaarding ontvangen waarin het voorgaande hem ook ten laste is gelegd. Deze zaak is behandeld door de Meervoudige Kamer van de Rechtbank in Den Bosch.

 

De feiten en omstandigheden

Het dossier is aangevangen door middel van een melding bij de Criminele Inlichtingen Dienst. Naar aanleiding van deze melding heeft de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart tegen de verdachte én is het vermoeden gerezen dat deze persoon zich op grote schaal zou bezighouden met de aankoop van goederen door middel van het gebruik van frauduleuze creditcardgegevens. Bij Nespresso alleen al zou er voor meer dan € 60.000 aan goederen zijn gekocht met deze frauduleuze creditcardgegevens.

 

Het verhoor bij de politie

De politie heeft op enig moment van de officier van justitie de opdracht gekregen om over te gaan tot het aanhouden van deze persoon. Er heeft een verhoor plaatsgevonden én een doorzoeken in de woning. Het voorgaande heeft de verdachte echter niet weerhouden om te stoppen met zijn zaakjes maar is hij juist doorgegaan met deze criminele praktijken. Het voorgaande heeft de politie en jusitie doen beslissen om de zaak voor te leggen aan de rechtbank zodat deze verdachte een halt toegeroepen zou kunnen worden.

 

De zitting bij de rechtbank: behandeling door de Meervoudige Kamer

De zaak is behandeld door een combinatie van drie rechters. Tijdens de zitting heeft de verdachte zich laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Op advies van zijn advocaat heeft de verdcahte in deze kwestie openheid van zaken gegeven en zijn kant van het verhaal uitgebreid toegelicht. De rechter heeft zo bij de uitspraak rekening kunnen houden met zijn persoonlijke omstandigheden. De rechter heeft twee weken na de inhoudelijke behandeling van de strafzaak uitspraak gedaan. De verdachte – inmiddels veroordeelde – heeft geen hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak. De uitspraak is daarmee onherroepelijk geworden.

 

Eventueel hoger beroep

Mocht er nou een uitspraak zijn gedaan in deze zaak waar de verdachte / veroordeelde niet mee zou kunnen leven, dan heeft hij de tijd om binnen twee weken na het uitspreken van het vonnis hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak. In het geval van hoger beroep gaat het gerechtshof nog een keer naar de zaak kijken. Het hoger beroep kan zowel ingediend worden door de officier van justitie als door de veroordeelde.