Even onschuldig je bankpas en pincode uitlenen: witwassen?!

Even onschuldig je bankpas en pincode uitlenen, levert dat een strafbaar feit op?

Het uitlenen van je bankpas en pincode kan een strafbaar feiten opleveren. 

De laatste tijd worden we steeds vaker gewaarschuwd voor het fenomeen fraude, geldezel, moneymule, katvanger etc. Maar wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Waar moet u op letten en wanneer maakt u zich dan misschien toch schuldig bent aan een strafbaar feit. In dit artikel zal ik daar wat aandacht aan besteden.

Strafrechtadvocaat in zaken voor katvangers en geldezels

De laatste tijd worden wij veel gebeld door jonge potentiële klanten of door hun ouders. Meestal is het eerste contact naar aanleiding van een brief van de bank waaruit blijkt dat de rekening wordt geblokkeerd, wordt opgeheven en ze niet meer bij de bank mogen bankieren. De reden hiervoor is (meestal) gelegen in het feit dat deze personen hun bankpas en bijbehorende pincode aan derden hebben verstrekt.

Fraude door middel van bankpassen en pincodes

De bankpassen worden ‘uitgeleend’ aan vriendjes of andere kennissen. In enkele gevallen krijgen de uitleners van de bankpassen: de zogenoemde geldezels of katvangers een klein bedrag voor het ter beschikking stellen van hun rekening aan deze personen. En juist deze vergoediging maakt dat je extra alert moet zijn, want dat klopt toch niet, dat je misschien wel honderden euro’s kan verdienen aan het gegeven dat je je bankpas en pincode ter beschikking hebt gesteld.

Slachtoffer geworden van de grote jongens

Als blijkt dat de rekeningen geblokkeerd zijn, dan komt ook al snel de politie in beeld. Ergens in Nederland is namelijk iemand die een hoop geld kwijt is geraakt. En dat geld is via de rekening gegaan van de katvangers en geldezels… De grote jongens hebben het geld vlug van de rekening afgehaald of alweer doorgestort naar een andere rekening en zijn onvindbaar. De politie komt al snel uit bij de personen die hun bankrekening ter beschikking hebben gesteld.

Uitnodiging politieverhoor

Nadat de politie de ‘daders’ in beeld heeft, worden deze uitgenodigd voor een politieverhoor voor het afleggen van een verklaring. En in veel van de gevallen betreft het jonge mensen die wel een extraatje konden gebruiken en zich van geen kwaad bewust waren dat zij zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan strafbaar feit.

Vervolging van de geldezels en katvangers

Na afloop van het politieverhoor wordt in alle gevallen de zaak voorgelegd aan de officier van justitie. De officier van justitie is de persoon die gaat kijken of er voldoende is om de vervolging voort te laten duren of dat de zaak geseponeerd dient te worden. Indien de vervolging verder wordt ingezet dan zal er een oproeping komen voor een zogenoemde OM-zitting voor het opleggen van een strafbeschikking, of er zal een dagvaarding volgen. In het laatste geval dient de geldezel of de katvanger zich ten overstaan van de politierechter te verantwoorden.

Bijstand strafrechtadvocaat ter zitting

In beide gevallen acht ik het raadzaam om je als verdachte te laten bijstaan door een gespecialisserde strafrechtadvocaat. Deze advocaat bewaakt het proces en zal samen met de verdachte de strategie bepalen en de verdediging ter zitting voeren. Bent u verdachte in een strafzaak? Neem dan direct contact op met een van onze gespecialiseerde strafrechatdvocaten.