Getuigenverhoren op verzoek van de strafrechtadvocaat

Getuigenverhoren op verzoek van de strafrechtadvocaat

Getuigenverhoren bijwonen bij de raadsheercommissaris door de strafrechtadvocaat. 

In september 2016 heeft er op een bekend óf berucht pleintje in een middelgrote stad in Twente een vechtpartij plaatsgevonden waarbij geslagen is door mensen met honkbalknuppels. Op het moment van de vechtpartij wordt de politie gebeld door een van de omstanders en uiteindelijk komt de politie ook ter plaatse. De namen worden genoteerd van mensen die mogelijk betrokken zijn bij het incident, maar ook worden er namen genoteerd van omstanders die mogelijk iets als getuige kunnen verklaren in deze zaak.

 

Openlijke geweldpleging tegen personen

In de dagen na deze vechtpartij volgen de aangiftes bij de politie. Er zijn meerdere mensen die over en weer aangifte tegen elkaar hebben gedaan. Een verdenking ontstaat welke strafrechtelijk gekwalificeerd kan worden als openlijke geweldpleging in vereniging gepleegd tegen personen, ondergebracht in het Wetboek van Strafrecht onder artikel 141.

Het politieonderzoek vangt aan, vele mensen worden als getuige gehoord. Van de aangevers worden de aangiftes opgenomen maar op een later moment worden deze aangevers ook weer gehoord als verdachte. Het begint op een kat-en-muis-spel te lijken, wie heeft wat gedaan en wie kan waar verantwoordelijk voor gehouden worden.

 

Dagvaarding zitting bij de Meervoudige Kamer

In maart 2018 wordt de strafzaak inhoudelijk behandeld. De zaak wordt op twee verschillende moment behandeld zodat de ‘beide kampen’ niet naast elkaar in de zittingszaal hoeven plaats te nemen en iedereen in zijn eigen zaak zo vrij mogelijk kan spreken. Twee verdachten, toevallig ook twee broers, worden bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons kantoor. Ter zitting wordt uitgebreid stilgestaan bij de verdenking, Google Maps wordt geraadpleegd voor een zo duidelijk mogelijk beeld van de situatie ter plaatse, door de strafrechtadvocaat wordt uitvoerig verweer gevoerd. De strafrechtadvocaat heeft primair een noodweerverweer gevoerd. Kort samengevat: er zou gehandeld zijn uit zelfverdediging.

 

Uitspraak volgt twee weken later na de inhoudelijk behandeling op zitting

Omdat dit een zaak betreft die door de meervoudige kamer van de rechtbank was behandeld, volgt de uitspraak (doorgaans) altijd twee weken later. De uitspraak was enigszins tegenvallend én de opgelegde sanctie was zelfs nog hoger dan door de officier van justitie was geëist ter zitting. Reden voor de verdediging om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Almelo.

 

Instellen hoger beroep door de strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat heeft in deze zaak binnen de appeltermijn van twee weken hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Almelo. Binnen twee weken nadat het hoger beroep is ingesteld, dient ook de appelschriftuur te zijn ingediend bij de rechtbank. In de appelschriftuur geeft de strafrechtadvocaat gemotiveerd weer waarom de verdediging het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg en kan de strafrechtadvocaat ook een aantal verzoeken formuleren. In deze zaak heeft de strafrechtadvocaat verzocht een aantal getuigen te horen bij de raadsheer-commissaris in hoger beroep die naar de mening van de verdediging de onschuld van beide broers zou kunnen aantonen.

 

Horen van getuigen in hoger beroep in bijzijn van de strafrechtadvocaat

In hoger beroep zijn een aantal getuigenverhoren toegewezen. Deze getuigen worden gehoord bij de raadsheer-commissaris bij het gerechtshof. De strafrechtadvocaat is bij deze verhoren aanwezig en zal doorgaans de vragen stellen, in sommige zaken neemt de raadsheer-commissaris de leiding en stelt hij de vragen waarna de strafrechtadvocaat aanvullende vragen kan stellen. Na afloop van de verhoren zal het dossier bij het kabinet raadsheer-commissaris worden geslotene op de zaak op zitting worden gepland bij het gerechtshof. De zittingsdatum wordt veelal in overleg met de strafrechtadvocaat gepland om onnodige vertragingen en aanhoudingsverzoeken te voorkomen mocht de strafrechtadvocaat verhinderd zijn. Deze zaak zal naar verwachting begin 2022 inhoudelijk behandeld worden door het gerechtshof.