Oplegging negen maanden gevangenisstraf door rechtbank Gelderland voor meerdere winkeldiefstallen van babymelkpoeder

Veroordeling winkeldiefstal door rechtbank Gelderland

Op 5 juli 2017 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in een zaak over meerdere winkeldiefstallen van babymelkpoeder

Oplegging negen maanden gevangenisstraf door rechtbank Gelderland voor meerdere winkeldiefstallen van babymelkpoeder

Aan de verdachte werd in deze zaak tenlastegelegd dat zij zich in de periode van 27 februari tot en met 7 maart 2017 schuldig heeft gemaakt aan winkeldiefstallen. Aan haar werd in deze zaak tien maal tenlastegelegd dat zij, in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening, heeft weggenomen een grote hoeveelheid aantal blikken babyvoeding van het merk Nutrilon, dat toebehoorde aan een ander dan aan haar of aan de medeverdachten.

Uit de bewijsstukken is vast komen te staan dat de verdachte en de medeverdachten steeds op dezelfde wijze te werk gingen. Zo heeft de verdachte de feiten telkens gepleegd samen met één of twee (telkens dezelfde) mannen. Zij droeg steeds een tas, waarin zij de pakken babymelkpoeder stopte, welke tas zij vervolgens overdroeg aan de medeverdachte voordat ze bij de kassa kwamen. De medeverdachte verlaat vervolgens telkens de winkel met de tas, zonder te betalen. In een aantal gevallen rekent de verdachte een product af bij de kassa of zij houdt de caissière aan de praat, waardoor de medeverdachte zijn gang kan gaan.

Ten aanzien van drie tenlastegelegde feiten is sprake van een bekennende verdachte, waardoor deze feiten wettig en overtuigend zijn bewezen door middel van ondersteuning van bewijsmiddelen. Daarentegen bepleit de strafrecht advocaat van de verdachte voor twee tenlastegelegde feiten vrijspraak bij gebrek aan voldoende wettig en overtuigend bewijs. De strafrechtadvocaat heeft gesteld dat de verdachte niet degene is die op de camerabeelden te zien is en dat er daarnaast sprake is van vrouwen die de winkeldiefstal plegen op de beelden, in plaats van een vrouw en een man. De rechtbank Gelderland volgt het standpunt van de raadsman en spreekt de verdachte vrij voor deze tenlastegelegde feiten.

Ten aanzien van een overig drietal tenlastegelegde feiten oordeelt de rechtbank dat op grond van bewijsmiddelen is komen vast te staan dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan winkeldiefstallen. Dit blijkt immers onomstotelijk uit camerabeelden. De rechtbank oordeelt eveneens in het nadeel van de verdachte in een ander tenlastegelegd feit. Tijdens deze winkeldiefstal hebben de verdachte en een medeverdachte de pakken babyvoeding achtergelaten in de winkel, nadat zij doorkregen dat een medewerker van de winkel hen in de gaten hield. De rechtbank oordeelt dat de teruggave enkel volgde door een van buiten komende druk, waardoor er sprake is van winkeldiefstal, ondanks dat de pakken babyvoeding zich nog in de winkel bevonden. Werden de verdachte en medeverdachte niet in de gaten gehouden, dan was de winkeldiefstal zeer waarschijnlijk doorgezet. De rechtbank acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat er sprake is van winkeldiefstal.

Ten aanzien van het laatste ten laste gelegde feit blijkt het volgende. In een auto waarin verdachte zich bevond zijn negen pakken babypoeder aangetroffen zonder bon. Daarnaast is er op de telefoon van verdachte een WhatsApp-gesprek te lezen waarbij de verdachte instructies ontvangt over wat zij wel en niet moet zeggen als zij aangehouden wordt. Deze berichten komen van een nummer waar een foto aan is gekoppeld van een man die ook bij de winkeldiefstallen betrokken was. De strafrecht advocaat van de verdachte stelt dat onvoldoende uit het dossier blijkt dat de in de auto aangetroffen blikken babypoeder van diefstal afkomstig zijn. De rechter volgt het standpunt van de verdediging en spreekt verdachte vrij voor het tenlastegelegde feit.

 

Oplegging straf voor winkeldiefstallen door rechtbank Gelderland

Al met al legt de rechtbank Gelderland de verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank heeft bij de strafoplegging in het bijzonder meegenomen dat er sprake lijkt te zijn geweest van een gerichte, planmatige strooptocht, waarbij vele blikken babymelkpoeder zijn buitgemaakt.

Deze zaak is een goed voorbeeld van een strafzaak, waardoor door het pleidooi van de strafrechtadvocaat van de verdachte een zo laag mogelijke straf is bereikt. Een ervaren strafrecht advocaat kan ook u, indien u wordt verdacht van winkeldiefstal, bijstaan. Wanneer u het contactformulier invult neemt een strafrechtadvocaat vrijblijvend contact met u op over uw strafzaak over winkeldiefstal. De raadsman- of vrouw zal een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, voor u bereiken.

Klik hier indien u meer over deze zaak over winkeldiefstal wilt lezen.