Medeplegen hennepteelt

Medeplegen hennepteelt

De rechtbank Amsterdam heeft op 26 november 2018 uitspraak gedaan in een zaak over hennepteelt.

Medeplegen hennepteelt

De verdachte in deze zaak werd verdacht van betrokkenheid bij hennepteelt. Hij werd er immers van beschuldigd samen met een ander of anderen, opzettelijk 400 hennepplanten te hebben geteeld.

 

Oordeel rechtbank Amsterdam

De rechtbank Amsterdam stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden bewezen verklaard wanneer is vast komen te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking. Uit de bewijsmiddelen met betrekking tot de betrokkenheid van de verdachte bij de hennepkwekerij blijkt het navolgende. Er is sprake geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de medeverdachte die in de kern bestaat uit een gezamenlijke uitvoering. De verdachte heeft immers een adviserende rol gehad bij het opbouwen en onderhouden van de hennepkwekerij en hij heeft daadwerkelijk handelingen verricht en technische kennis geleverd ten behoeve van de hennepkwekerij. Ook heeft de verdachte een zelfstandige organiserende taak op zich genomen toen de medeverdachte in het buitenland verbleef. De verdachte beschikte over een sleutelbos die toegang verschafte tot de centrale portiek en de galerij waar de woning zich bevond en in de auto van de verdachte is de sleutel van de woning aangetroffen. Verder verkeerde de verdachte in de overtuiging dat hij in de toekomst iets van de medeverdachte zou krijgen voor zijn hulp en adviezen. Al met al acht de rechtbank Amsterdam het ten laste gelegde medeplegen dan ook wettig en overtuigend bewezen.

Uit de bewijsstukken blijkt niet dat de hennepteelt heeft plaatsgevonden in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waardoor de verdachte van dat deel van de tenlastelegging wordt vrijgesproken. Ook kort de rechtbank de bewezenverklaarde periode in, doordat de rechtbank op grond van het dossier niet de overtuiging heeft gekregen dat voor die periode sprake is geweest van een hennepkwekerij in de woning.

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 100 uur, te vervangen voor 50 dagen hechtenis, indien hij dit niet of niet naar behoren verricht.

 

Strafrechtadvocaat hennepteelt

Zelf verdacht van betrokkenheid bij een hennepkwekerij? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrecht advocaat voor hennepteelt direct gratis en vrijblijvend contact met u op. Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.