Het politieverhoor en de strafbeschikking

Het politieverhoor en de strafbeschikking

Na afloop van het politieverhoor een strafbeschikking ontvangen? Wat nu?!

U bent als verdachte uitgenodigd om te verschijnen op het politiebureau voor het afleggen van een verklaring, u bent uitgenodigd voor een politieverhoor. Deze uitnodiging is het gevolg van het feit dat u door politie en justitie als verdachte bent aangemerkt in een strafzaak. U wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan het plegen van een strafbaar feit.

 

De strafrechtadvocaat gaat mee naar het politieverhoor

Na ontvangst van de uitnodigingsbrief neemt u direct contact op met een strafrechtadvocaat. U bespreekt de verdenking met uw strafrechtadvocaat en maakt afspraken over de rechtsbijstand bij het politieverhoor. Op het in de brief vermelde tijdstip en plaats verschijnen u en uw strafrechtadvocaat op het politiebureau. Voorafgaand aan het verhoor dient de identiteit van de verdachte vastgesteld te worden. Deze vaststelling gebeurd middels het nemen van gelaatsfoto’s en het afnemen van vingerafdrukken. Als u wordt vrijgesproken dan worden deze gegevens uit de database verwijderd.

 

De rol van de strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat mag tijdens het verhoor aanwezig zijn en ingrijpen tijdens het verhoor waar dat nodig is. Indien een time-out wenselijk is dan kan door de strafrechtadvocaat of de verdachte om deze time-out gevraagd worden. Na afloop van het verhoor lezen zowel de verdachte als de strafrechtadvocaat de verklaring goed door en worden er daar waar nodig nog enkele aanpassingen verricht alvorens de verdachte zijn of haar verklaring ondertekent.

 

Na afloop van het politieverhoor

Als de handtekeningen van de verdachte en de verbalisanten onder de verklaring staat, dan wordt de zaak ingestuurd naar de officier van justitie. De officier van justitie dient nu een vervolgingsbeslissing te nemen. In sommige gevallen beslist de officier van justitie dat de verdachte direct na afloop een strafbeschikking zal worden uitgereikt.

 

De strafbeschikking

In het geval er direct een strafbeschikking aan de verdachte wordt uitgereikt, is de officier van justitie dus van mening dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat de verdachte het strafbare feit heeft begaan. De verdachte kan akkoord gaan met de strafoplegging en de geldboete betalen of de werkstraf uitvoeren, maar de verdachte kan ook in verzet gaan tegen de aan hem opgelegde strafbeschikking. Het verzet tegen de beschikking dient binnen veertien dagen na oplegging van de strafbeschikking te worden gedaan bij de officier van justitie. De strafrechtadvocaat kan dit voor u doen.

 

Herbeoordeling na verzet strafbeschikking

Als er verzet is ingesteld tegen de strafbeschikking dan dient de zaak opnieuw beoordeeld te worden door de officier van justitie. De officier kan de zaak alsnog seponeren of de zaak voorleggen aan de politierechter. In het laatste geval zal u een dagvaarding ontvangen, neem dan direct contact op met uw strafrechtadvocaat voor bijstand ter zitting. Doorgaans zal de strafrechtadvocaat ook door het Openbaar Ministerie of de rechtbank op de hoogte gesteld worden van de zittingsdatum om de strafrechtadvocaat zich als uw advocaat heeft gemeld bij deze instanties.