Illegaal vuurwerk bus vuurwerk werkstraf strafrecht advocaat

Rechtbank volgt het pleidooi van de strafrechtadvocaat

Advocaat en officier van justitie staan lijnrecht tegenover elkaar in grote vuurwerkzaak. 

Illegaal vuurwerk bus vuurwerk werkstraf strafrecht advocaat

Op donderdag 1 februari jl. moest een cliënt van ons kantoor voorkomen bij de Meervoudige Kamer van de rechtbank Zwolle. De cliënt werd bijgestaan door een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten.

De verdenking: vuurwerk, te veel en te zwaar vuurwerk…

De verdenking komt er, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Feit 1: op 2 november 2022 opzettelijk professioneel vuurwerk. bestemd voor particulier gebruik heeft opgeslagen (in een voertuig) en/of voorhanden heeft gehad;

Feit 2: op 2 november 2022 opzettelijk professioneel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik van een ander ter beschikking heeft gesteld;

Feit 3: van 31 oktober 2022 tot en mei 2 november 2022 het voorhanden hebben en het opslaan en/of aan een ander ter beschikking stellen van professioneel vuurwerk heeft voorbereid en/of bevorderd, doordat hij via Telegram professioneel vuurwerk te koop heeft aangeboden.

Tijdens de zitting heeft verdachte verklaard in het bijzijn van zijn strafrechtadvocaat dat hij wist dat sprake was van illegaal vuurwerk. Ook was hij bekend met de risico’s ervan. Ook heeft verdachte verklaard dat hij de bestelbus met het daarin opgeslagen vuurwerk in die periode heeft geparkeerd in een (afgelegen deel van een) woonwijk.


Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft geëist dat verdachte zal worden veroordeeld tot een
gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, met een
proeftijd van drie jaar. De officier van justitie heeft, overeenkomstig de Richtlijn voor strafvordering
vuurwerkdelicten van het Openbaar Ministerie, aldus een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
gevorderd.

 

Het standpunt van de verdediging; het pleidooi van de strafrechtadvocaat


De strafrechtadvocaat heeft betwist dat al het aangetroffen vuurwerk was bestemd voor de handel. Verdachte en zijn vrienden wilden het merendeel zelf gebruiken. Omdat die vrienden het vuurwerk niet zelf wilden opslaan, reed verdachte ermee rond in zijn bestelbus. Zelfs als wordt uitgegaan van handel, dan is de strafeis van de officier van justitie buiten proportie, aldus de strafrechtadvocaat van de verdachte in haar pleidooi ter zitting. In dit verband heeft zij erop dat gewezen dat 99% van het vuurwerk is ingedeeld in Lijst II en slechts tien stuks in Lijst III. Vanwege deze omstandigheden kan volgens de raadsvrouw worden volstaan met de oplegging van een maximale werkstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Daarbij heeft de strafrechtadvocaat aangegeven dat bij de strafoplegging de rechtbank rekening dient te houden met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van de verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De strafrechtadvocaat heeft bepleit dat voorgenoemde omstandigheden het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet zouden rechtvaardigen.

 

Uitspraak van de Meervoudige Kamer

Omdat deze zaak is behandeld door de Meervoudige Kamer van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle werd er niet direct uitspraak gedaan. De Politierechter doet doorgaans direct na het sluiten van de behandeling ter terechtzitting uitspraak. In gevallen waarbij een strafzaak door de Meervoudige Kamer is behandeld, wordt er doorgaans twee weken na het sluiten van de behandeling ter terechtzitting uitspraak gedaan.

Wordt vervolgd…

Artikel AD: rijdende vuurwerk bom rechtbank Zwolle (advocaat mr Veldman)