Illegaal vuurwerk is niet zo onschuldig als het lijkt

Pleidooi strafrechtadvocaat gevolgd inzake illegaal vuurwerk

De Politierechter in Den Bosch doet uitspraak over illegaal vuurwerk bezit met recidive.

Op vrijdag 1 oktober jl. moest een jonge cliënt van ons kantoor voorkomen bij de Economische Politierechter in Den Bosch. De jongeman werd bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons kantoor.

 

Bezit illegaal vuurwerk OM-zitting

De jongen was in december 2020 opgepakt door de politie voor het bezit van illegaal vuurwerk. Hij werd meegenomen door de politie voor het afnemen van een politieverhoor. Tijdens de aanhouding bleek dat deze jongen een maand daarvoor ook al was aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk: een recidivist dus.

Voor de eerste zaak waarvoor hij was aangehouden werd een uitnodiging verstuurd voor een zogenoemde OM-horen zitting, een OM-zitting. Tijdens een OM-zitting worden de mogelijkheden besproken voor het opleggen van een strafbeschikking. Deze zitting heeft de jongen zonder strafrechtadvocaat bijgewoond en aan hem is opgelegd een strafbeschikking voor een werkstraf van 60 uren.

 

Bezit illegaal vuurwerk dagvaarding

Voor de tweede zaak ontving de jongeman enkele maanden later een dagvaarding om bij de Economische Politierechter in Den Bosch te verschijnen. Deze keer heeft hij een strafrechtadvocaat benaderd om hem bij te staan ter zitting én omdat hij niet wist wat hij kon verwachten. Bij de OM-zitting was deze jongen best overrompeld en heeft hij klakkeloos de straf geaccepteerd die ze hem hadden aangeboden.

Na ontvangst van het procesdossier heeft de verdachte met zijn strafrechtadvocaat het dossier besproken. Er sprongen een paar dingen in het dossier naar voren die extra aandacht nodig hadden. Een daarvan was wel de recidive, binnen een periode van twee maanden was de jongen tweemaal aangehouden voor het bezit van illegaal vuurwerk. Tweemaal had hij zonder raadplegen van een strafrechtadvocaat een bekennende verklaring afgelegd.

 

Geaccepteerde strafbeschikking op OM-zitting

Voor de eerste zaak had hij op een OM-zitting al een strafbeschikking geaccepteerd. Met de strafrechtadvocaat zijn alle mogelijkheden in dit dossier uitvoerig besproken, ook het taakstrafverbod is uitgebreid besproken. Omdat een strafbeschikking was geaccepteerd én de taakstraf nog niet volledig was uitgevoerd, was er geen sprake van een taakstrafverbod en bestond de mogelijkheid nog voor de Economische Politierechter om nogmaals een werkstraf op te leggen.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat ter zitting

Op de zitting heeft de strafrechtadvocaat uitvoerig pleidooi gevoerd en alle punten in het dossier duidelijk naar voren gebracht. De strafrechtadvocaat heeft erop gewezen dat deze twee zaken ook op één zitting behandeld hadden kunnen worden. In plaats van een strafmodaliteit hoger te kiezen door de rechter, heeft de strafrechtadvocaat de rechter erop gewezen dat hij moest kijken naar wat voor straf er zou worden opgelegd als deze twee zaken samen op zitting hadden gestaan (artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering).

De rechter heeft het pleidooi van de strafrechtadvocaat gevolgd en heeft uiteindelijk besloten om nogmaals een werkstraf op te leggen voor de duur van 60 uren. De jongen heeft ter zitting – op advies van zijn strafrechtadvocaat – afstand gedaan van het recht om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de rechter. De officier van justitie heeft ook afstand gedaan van dit recht waardoor de uitspraak ter zitting onherroepelijk is geworden.

 

Raadpleeg altijd een strafrechtadvocaat

Per saldo moet deze jongen een werkstraf uitvoeren van 120 uren, een passende straf als deze twee weken samen op zitting hadden gestaan. Moraal van het verhaal: ga nooit alleen naar zitting en laat je altijd bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat.