Illegaal vuurwerk leidt niet tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Een werkstraf voor een bus vol illegaal vuurwerk

De rechtbank laat de eis van de officier van justitie links liggen en volgt het pleidooi van de strafrechtadvocaat. 

Op donderdag 1 februari jl. moest een cliënt van ons kantoor voorkomen bij de Meervoudige Kamer van de rechtbank Zwolle. Op 15 februari jl. heeft de Meervoudige Kamer van de rechtbank Zwolle uitspraak gedaan in deze zaak. Daarbij is het vermeldenswaardig dat de rechtbank het pleidooi van de strafrechtadvocaat heeft gevolgd en onze cliënt niet naar de gevangenis hoeft.

 

De feiten en omstandigheden geschetst door de strafrechtadvocaat

Verdachte heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan meerdere strafbare feiten. Zo heeft hij van 31 oktober 2022 tot en met 2 november 2022 via Telegram professioneel vuurwerk te koop
aangeboden. Ook heeft hij op 2 november 2022 professioneel vuurwerk verkocht aan twee pseudokopers, die via Telegram een bestelling bij hem hadden geplaatst. Het ging om twee grote sierpotten vuurwerk, een doos met duizend nitraten en tien Traca Valenciana’s. Hij vervoerde dit vuurwerk in de laadruimte van zijn bestelbus naar de — met de pseudokopers — afgesproken locatie, waar zij het gekochte vuurwerk afnamen. In deze bus werden nog veel meer dozen met professioneel vuurwerk aangetroffen, namelijk 9500 stuks knalvuurwerk, 10,9 kilo Knalstreng, 405,45 kilo Batterij Enkelschotsbuizen (telkens Lijst II B) en 10 stuks Knalvuurwerk met Pl gevaarsaspecten (Lijst III). Gelet op deze grote hoeveelheid vuurwerk, in combinatie met het in de bestelbus aangetroffen contante geldbedrag alsmede de berichten en de prijslijst van vuurwerk op beide iPhones van verdachte, gaat de rechtbank ervan uit dat een groot gedeelte ervan was bestemd voor  doorverkoop aan derden.


Het afsteken van professioneel vuurwerk door particulieren brengt grote risico’s met zich, niet alleen voor degene die het afsteekt, maar ook voor de omstanders. Ernstige gehoorbeschadiging, zwaar lichamelijk letsel of zelfs overlijden kan daarvan het gevolg zijn. Bovendien had een ontploffing van het vuurwerk tijdens het vervoer enorme gevolgen kunnen hebben voor verdachte, maar ook voor de verdere omgeving.

Tijdens de zitting heeft verdachte verklaard dat hij wist dat sprake was van illegaal vuurwerk. Ook was hij bekend met de risico’s ervan. Ook heeft verdachte verklaard dat hij de bestelbus met het daarin opgeslagen vuurwerk in die periode heeft geparkeerd in een (afgelegen deel van een) woonwijk.

 

De overwegingen van de rechtbank

Zoals eerder al aangegeven had de officier van justitie heeft, overeenkomstig de Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten van het Openbaar Ministerie, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf
gevorderd. Zij vorderde ter terechtzitting een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk. Gezien de ernst en de omvang van het bewezenverklaarde is deze strafeis volgens de rechtbank alleszins begrijpelijk.


Desalniettemin heeft de rechtbank de officier van justitie niet gevolgd in haar strafeis. De rechtbank is van oordeel dat nu nog kan worden volstaan met een forse onvoorwaardelijke taakstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank neemt daarbij in aanmerking dat verdachte, blijkens zijn justitiële documentatie van 20 november 2023, niet eerder is veroordeeld wegens een overtreding van het Vuurwerkbesluit. Ook heeft de rechtbank rekening gehouden met de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Tijdens de zitting heeft verdachte verklaard dat hij niks meer te maken wil hebben met vuurwerk. Dat zou ook gelden voor zijn vrienden.

Om recht te doen aan de ernst en de omvang van het bewezenverklaarde, maar ook en vooral om verdachte ervan te doordringen dat hij professioneel vuurwerk voortaan echt links moet laten liggen’,
zal de rechtbank hem naast een onvoorwaardelijke taakstraf een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Het voorgaande brengt de rechtbank resumerend tot het oordeel dat de oplegging van een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, met een proeftijd van drie jaren, en daarenboven een onvoorwaardelijke taakstraf voor de duur van 240 uren passend en geboden is.

Bent u verdachte in een strafzaak? Neem contact op met de strafrechtadvocaat!