Kind onttrekken aan het gezag: de uitspraak

Kind onttrekken aan het gezag: de uitspraak

Rechtbank Groningen veroordeelt moeder tot een taakstraf.

Op woensdag 9 augustus 2023 werd een zaak behandeld bij de Meervoudige Kamer van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen waarbij één van de twee verdachten werd bijgestaan door een strafrechtadvocaat van ons kantoor. Zoals eerder geschreven werd moeder bijgestaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat van ons kantoor, vader was niet aanwezig bij de zitting en is ook niet meer in beeld bij de hulpverlening aangaande hun uithuisgeplaatste dochter.

 

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie eiste op 9 augustus 2023 voor vader een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden waarvan 3 maanden onvoorwaardelijk. Tegen moeder werd een taakstraf geëist van 180 uren en een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. De strafrechtadvocaat van moeder had ter zitting de rechtbank verzocht om een geheel voorwaardelijke straf op te leggen in combinatie met een behandelverplichting voor moeder. Voor vader was er geen strafrechtadvocaat aanwezig en er is dan ook geen verweer gevoerd in deze zaak. De zaken zijn gelijktijdig maar niet gevoegd behandeld door de rechtbank.

 

Overwegingen van de rechtbank

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in deze zaak op 25 augustus 2023. De rechtbank heeft het volgende overwogen in deze zaak:

“De rechtbank acht op grond van bovengenoemde bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen dat verdachte in de periode van 26 juni 2022 tot en met 28 september 2022 haar paar maanden ouden baby heeft onttrokken aan het wettig over haar gesteld gezag en aan het opzicht van de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering die dit desbevoegd over haar uitoefende, en tevens heeft verborgen en aan de nasporing van de ambtenaren van justitie of politie heeft onttrokken. Zij heeft de baby samen met medeverdachte (…) in een camper op onbekend gebleven plekken in Nederland, Duitsland en Hongarije ondergebracht en daarmee buiten het gezag en toezicht van de Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering gehouden.”

Deze feiten zijn strafbaar nu geen omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de
strafbaarheid uitsluiten. De rechtbank acht verdachte strafbaar nu niet van enige strafuitsluitingsgrond is gebleken. Bij de bepaling van de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, de omstandigheden waaronder dit is begaan, de persoon van verdachte zoals deze naar voren is gekomen uit het onderzoek ter terechtzitting en het uittreksel uit de justitiële documentatie, alsmede de vordering van de officier van justitie en het pleidooi van de strafrechtadvocaat namens de verdediging.

 

Uitspraak van de rechtbank

De Meervoudige Kamer van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen heeft op 25 augustus 2023 cliënt veroordeeld tot de volgende straf:

een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden geheel voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Voorwaarde is, dat onze cliënt zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig zal maken aan een strafbaar feit én dat zij zich houdt aan de bijzondere voorwaarden die rechtbank aan deze straf heeft gekoppeld. Naast deze voorwaardelijke straf heeft de rechtbank cliënt veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 40 uren, bij niet verrichting te vervangen door 20 dagen hechtenis. Tegen deze uitspraak kon binnen veertien dagen na het wijzen van het vonnis hoger beroep worden ingesteld.