Marktplaatsoplichting van Cartier ring

Marktplaatsoplichting van Cartier ring

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 19 oktober 2018 uitspraak gedaan in een zaak over Marktplaatsoplichting.

Marktplaatsoplichting van Cartier ring

 

Feiten en omstandigheden

De verdachte werd verdacht van Marktplaatsoplichting. Zij werd er immers van verdacht zich als bonafide aanbieder van een ring van het merk Cartier te hebben voorgedaan, door een advertentie te plaatsen op Marktplaats waar zij de ring aanbood voor 300 euro. Toen het slachtoffer op dit aanbod reageerde is een aankoopbedrag van 300 euro overeengekomen. De verdachte heeft toegezegd via e-mail dat zij akkoord was met het betalings- en verzendingsvoorstel en na de betaling de ring te verzenden. De verdachte heeft ter betaling van de koopsom haar rekeningnummer aan het slachtoffer bekendgemaakt, waardoor het slachtoffer tot de afgifte van het geldbedrag werd bewogen.

 

Standpunt strafrechtadvocaat

De strafrecht advocaat heeft vrijspraak bepleit. De strafrechtadvocaat heeft zich immers op het standpunt gesteld dat er een gebrek is aan voldoende wettig en overtuigend bewijs, gelet op de verklaring van de verdachte dat een ander dan zij gebruik heeft gemaakt van haar bankrekeningnummer.

 

Verklaring verdachte

De verdachte heeft verklaard dat het aankoopbedrag van 300 euro voor de ring inderdaad naar haar bankrekeningnummer is overgemaakt. De verdachte heeft echter ontkend dat zij degene is geweest die de ring op Marktplaats te koop heeft aangeboden, zij heeft gesuggereerd dat een ander mogelijk haar bankrekening heeft misbruikt. De verdachte heeft dit niet onderbouwd, maar daartegenover is het opsporingsonderzoek evenzeer summier.

 

Oordeel gerechtshof Amsterdam

Het bewijs komt er in de kern op neer dat de op de bankrekening van de verdachte het aankoopbedrag voor de ring is gestort. Daaruit volgt niet zonder meer dat de verdachte degene is geweest die het slachtoffer heeft opgelicht. Er is geen nader opsporingsonderzoek verricht naar objectieve gegevens, zoals het vervaardigen van de Marktplaats-advertentie gebruikte IP-adres, mogelijk andere advertenties die aan de verdachte zijn te linken en mogelijk meer dubieuze onverklaarbare bedragen die op het bankrekeningnummer van de verdachte zijn gestort. Daardoor is het Hof van mening dat zonder mogelijk aanvullend steunbewijs niet buiten redelijke twijfel kan worden bewezen dat de verdachte degene is geweest die de Marktplaats-advertentie heeft geplaatst, gemaild heeft met het slachtoffer over de prijs van de ring en de reden van de verkoop voor het bedrag en een onjuiste naam en contactgegevens heeft opgegeven. Al met al spreekt het Hof de verdachte vrij van Marktplaatsoplichting.

 

Strafrechtadvocaat Marktplaatsoplichting

Het gerechtshof Amsterdam heeft vrijgesproken in een zaak over Marktplaatsoplichting. Zelf verdacht van Marktplaatsoplichting? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren raadsman voor Marktplaatsoplichting direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo.