Eis van drie jaar tegen leraar voor misbruik 13-jarige leerlinge

Eis van drie jaar tegen leraar voor misbruik 13-jarige leerlinge

Op 19 december jongstleden eiste het Openbaar Ministerie in Assen een gevangenisstraf van drie jaar tegen een ontucht plegende docent 

Eis van drie jaar tegen leraar voor misbruik 13-jarige leerlinge 

De verdachte is docent en was mentor van het meisje. Hij liet haar seksuele handelingen met zichzelf verrichten voor de camera. Daarnaast werden bij de docent meer dan 1000 foto's gevonden die als kinderporno kunnen worden aangemerkt. Op ongeveer 900 foto's is het meisje te zien. Het misbruik vond van juni en tot en met eind augustus plaats. Eerder werd gesteld dat er sprake zou zijn geweest van verkrachting, maar hiervan werd verdachte vrijgesproken. Het meisje voelde zich niet gedwongen en er was geen sprake van geweld. 

 

Pleidooi strafrechtadvocaat ontucht 

De strafrechtadvocaat van verdachte stelde een gevangenisstraf van drie maanden voor met aftrek van het voorarrest, wat zou betekenen dat verdachte gelijk vrij zou komen. De eis van de strafrechtadvocaat van verdachte werd verworpen door de rechtbank in Assen. Het Openbaar Ministerie eist vervolgens een gevangenisstraf van drie jaar waarvan een maand voorwaardelijk. Wat de uiteindelijke straf wordt is nog niet duidelijk, maar deze kan hoog oplopen. 

 

Contact met ervaren strafrecht advocaat voor ontucht 

U ziet dat de strafeis voor ontucht hoog op kan lopen. Als u strafrechtelijk vervolgd wordt voor ontucht neemt u dan vrijblijvend contact op met een ervaren strafrechtadvocaat. Vaak wordt een lagere straf en mogelijk vrijspraak bereikt.