Omzetting taakstraf in vervangende hechtenis

Omzetting taakstraf in vervangende hechtenis

Voorkom gevangenisstraf én vraag met een advocaat om een tweede kans.

Als u als verdachte bij de rechtbank bent geweest en deze heeft u veroordeeld tot een werkstraf, dan staat daar altijd een vervangende hechtenis tegenover. Dit betekent dat als de werkstraf niet naar behoren wordt uitgevoerd, dat deze werkstraf wordt omgezet in een vervangende hechtenis. Als er een werkstraf van bijvoorbeeld 100 uren is opgelegd, dan staan naar 50 dagen vervangende hechtenis tegenover. Als deze werkstraf niet naar behoren wordt uitgevoerd dan kan de rechter deze werkstraf dus omzetten naar een gevangenisstraf.

De terugmelding van de taakstraf door de reclassering

In een ideale wereld voert iedereen zijn werkstraf netjes uit, komt op tijd én rond zijn werkstraf naar behoren af. Maar helaas leven we niet in een ideale wereld en kan het wel eens voorkomen dat de werkstraf niet naar behoren wordt uitgevoerd of niet binnen de tijd waarbinnen deze uitgevoerd dient te worden. Mocht dit het geval zijn dan kan de werkstraf worden teruggestuurd aan de officier van justitie. Deze terugmelding wordt gedaan door de Reclassering én bevat een onderbouwing waarom de werkstraf moet worden omgezet in een vervangende hechtenis. De officier van justitie neemt de uiteindelijke beslissing om de werkstraf ook daadwerkelijk om te zetten.

Bezwaar maken tegen de omzetting van de taakstraf

Als de officier van justitie bovengenoemde beslissing heeft genomen dan ontvangt de veroordeelde een brief waarin hij/zij op de hoogte wordt gesteld van de omzetting. In deze brief staat eveneens vermeld dat de veroordeelde bezwaar kan maken tegen de beslissing van de officier van justitie en daartoe een bewaarschrift kan indienen bij de rechtbank waar de strafzaak heeft gediend én de veroordeling is uitgesproken. Dit bezwaar moet tijdig worden gemaakt anders is de klager niet ontvankelijk in zijn bezwaar en zal het bezwaar niet inhoudelijk worden behandeld. Het bezwaarschrift kunt u het beste laten indienen door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Deze advocaat weet de procedure en daarbij behorende regels.

Bezwaar heeft geen opschortende werking

In beginsel heeft het bezwaar geen opschortende werking én kan de veroordeelde in beginsel ieder moment van de weg geplukt worden en achter de spreekwoordelijke tralies gezet worden. Bij het indienen van het bezwaar vraagt de strafrechtadvocaat ook direct aan het AICE of er opschortende werking kan worden verleend. Als deze laatste partij de opschortende werking verleend dat mag de veroordeelde zijn procedure in vrijheid afwachten totdat de rechter een beslissing heeft genomen over de definitieve omzetting van de taakstraf.

Behandeling op zitting in het bijzijn van de strafrechtadvocaat

Als het bezwaarschrift op zitting wordt behandeld dan is de advocaat hier normaliter ook bij aanwezig en zal voor de veroordeelde de verdediging voeren en een tweede kans bepleiten. Als het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaar door de rechtbank dan moet alsnog de vervangende hechtenis worden ondergaan. Krijgt de veroordeelde een tweede kans dan moet deze binnen een bepaalde periode de werkstraf alsnog naar behoren hebben uitgevoerd.

Contact met de strafrechtadvocaat

Bent u in een soortgelijke positie komen te verkeren? Neem dan direct contact op met de strafrechtadvocaat om te kijken of bezwaar nog mogelijk is in uw zaak.