Openlijke geweldpleging tijdens voetbalrellen Excelsior-Feyenoord

Openlijke geweldpleging tijdens voetbalrellen Excelsior-Feyenoord

De rechtbank Rotterdam heeft op 8 juni 2018 uitspraak gedaan in een zaak over openlijke geweldpleging.

Openlijke geweldpleging tijdens voetbalrellen Excelsior-Feyenoord

De verdachte in deze zaak stond terecht voor openlijke geweldpleging. De verdachte werd ervan verdacht dat hij tijdens de voetbalrellen van Excelsior-Feyenoord op 7 mei 2017 openlijk geweld heeft gepleegd.

 

Standpunt strafrechtadvocaat openlijke geweldpleging

De strafrechtadvocaat stelde dat uit het dossier onvoldoende blijkt dat de verdachte onderdeel uitmaakte van de groep die geweldshandelingen heeft verricht. De verdachte heeft verklaard een blikje bier richting de politie te hebben gegooid. De strafrecht advocaat stelt dat enkel dit feit kan worden vastgesteld, te weten dat hij in een eenmansactie een blikje bier heeft gegooid. Daarnaast zet de strafrechtadvocaat vraagtekens bij de waarde van het proces-verbaal van de verbalisanten, omdat dit proces-verbaal 13 dagen na de aanhouding van de verdachte is opgemaakt.

 

Oordeel rechtbank Rotterdam

De rechtbank stelt dat uit het proces-verbaal van aanhouding van verbalisanten blijkt dat zij hebben gezien dat de verdachte een glazen fles in de richting van de mobiele eenheid gooide. Als gevolg hierop is de verdachte aangehouden. In een ander proces-verbaal dat is opgesteld door dezelfde verbalisanten is gesteld dat de verdachte deel uitmaakte van een groep van ongeveer veertig personen die goederen in de richting van de mobiele eenheid gooide. De rechtbank Rotterdam heeft geen aanleiding te twijfelen aan de betrouwbaarheid van deze processen-verbaal.

De rechtbank stelt dat de verdachte een geweldshandeling verrichte op het moment dat ook anderen van de groep voorwerpen naar de agenten, de politiepaarden en voertuigen gooiden, waardoor hij bijdroeg aan de gewelddadige stemming. De rechtbank oordeelt dat het opzet van de verdachte zich uitstrekte tot het geweld dat anderen op dezelfde locatie pleegden, welk geweld hem kan worden toegerekend. Voor het geweld dat op andere plekken in de stad gepleegd is, is de verdachte vrijgesproken.

De rechtbank heeft de verdachte veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 100 uren, waarvan 94 uren te verrichten taakstraf resteert na aftrek van de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van de uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Wanneer de verdachte de taakstraf niet naar behoren verricht, zal er vervangende hechtenis voor de duur van 47 dagen worden opgelegd.

 

Strafrechtadvocaat openlijke geweldpleging

Wanneer u zelf wordt verdacht van openlijke geweldpleging kunt zich eveneens laten bijstaan door een strafrecht advocaat. Een ervaren strafrechtadvocaat zal voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. De advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor openlijke geweldpleging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk en op basis van pro deo.