Eigen waarneming rechtbank door camerabeelden in zaak openlijke geweldpleging

Eigen waarneming rechtbank door camerabeelden in zaak openlijke geweldpleging

De rechtbank Rotterdam heeft op 13 februari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over openlijke geweldpleging.

Eigen waarneming rechtbank door camerabeelden in zaak openlijke geweldpleging

De verdachte in deze zaak stond terecht voor openlijke geweldpleging. Uit de camerabeelden blijkt het navolgende. Drie personen komen in beeld, het slachtoffer en 2 verdachten. Er ontstaat een woordenwisseling of een discussie tussen het slachtoffer en de verdachten. De verdachten bewegen voortdurend om het slachtoffer heen. Eén van de verdachten maakt een slaande beweging in de richting van het hoofd van het slachtoffer en de andere verdachte schopt of trapt meermalen in de richting van het lichaam van het slachtoffer. Vervolgens stapt er een man uit een verderop geparkeerde uit en voegt zich in de ruzie. Hij trekt aan de arm van het slachtoffer en trekt het slachtoffer naar zich toe. Een andere verdachte blijft schoppen en trappen in de richting van het slachtoffer. Op een gegeven moment wordt zo hard geschopt dat het slachtoffer naar achteren valt en tegen een winkelruit valt. Even later stappen er nog 2 personen uit de geparkeerde auto, die het ook op het slachtoffer gemunt hebben. Alle verdachten sluiten het slachtoffer in. Het slachtoffer weet de rijbaan op te rennen, maar wordt door alle verdachten achtervolgd. Het slachtoffer wordt ingehaald en wordt geschopt en getrapt, waardoor hij valt. Terwijl het slachtoffer op de grond ligt wordt hij nog meermalen geschopt en getrapt door de verdachten.


Oordeel rechtbank Rotterdam

De rechtbank stelt dat de handelingen kunnen worden aangemerkt als een aaneengesloten samenstel van handelingen die in één en dezelfde vechtpartij zijn verricht. Iedere verdachte heeft een significante en wezenlijke bijdrage geleverd aan de openlijke geweldpleging. Ieder van de verdachten heeft zich opgedrongen aan het slachtoffer en hem achtervolgd toen hij de rijbaan op vluchtte. De rechtbank oordeelt dan ook dat er sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten. Alle verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging in vereniging.

Verbalisanten hebben de verdachte herkend, als zijnde één van de verdachten. De rechtbank acht deze herkenning betrouwbaar, door de kwaliteit van de camerabeelden en door de ontmoetingen die de verbalisant met de verdachte in zijn dagelijkse werkzaamheden heeft gehad. Ook wordt de verdachte door een andere verbalisant herkend. Aan deze herkenningen komt voldoende bewijskaracht toe om vast te kunnen stellen dat de verdachte diegene is geweest die als verdachte nummer 4 wordt aangeduid. De verdachte heeft zich dan ook schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging en is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden.

 

Strafrechtadvocaat openlijke geweldpleging

Zelf verdacht van openlijke geweldpleging? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor openlijke geweldpleging direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vast bedrag en op basis van pro deo!