Homogeweld leidt tot een fikse gevangenisstraf in Amsterdam

Homogeweld leidt tot een fikse gevangenisstraf in Amsterdam

De rechtbank Amsterdam heeft op 9 maart 2018 uitspraak gedaan in een zaak over openlijke geweldpleging. 

Homogeweld leidt tot een fikse gevangenisstraf in Amsterdam

De verdachte in deze zaak stond terecht voor openlijke geweldpleging, medeplegen van zware mishandeling en een poging daartoe. Op de openlijke geweldpleging zal hieronder specifiek worden ingegaan. De verdachte werd er immers van verdacht dat hij in Amsterdam een slachtoffer heeft omsingeld, geslagen met een steen, hem naar de grond heeft getrokken, hem heeft geschopt waardoor hij bewusteloos is geraakt en twee tanden moet missen. Ook werd hij ervan verdacht dat hij een ander slachtoffer heeft vastgepakt, geslagen, op de grond heeft gegooid en hem daar vastgedrukt heeft gehouden, hem heeft geschopt (o.a. vol in het gezicht), waardoor hij bewusteloos is geraakt, zijn lip is gescheurd en het slachtoffer tandletsel heeft opgelopen. Dit alles in de openbaarheid.

 

Pleidooi strafrechtadvocaat openlijke geweldpleging

De strafrechtadvocaat van de verdachte stelt dat openlijke geweldpleging kan worden bewezen en richt zijn pleidooi op de overige ten laste gelegde feiten. Zo bepleit de strafrecht advocaat bijvoorbeeld dat het letsel van de slachtoffers beperkt is en dat de verdachte sportschoenen droeg van zacht materiaal. Daarnaast stelt de strafrechtadvocaat dat het letsel van de slachtoffers onvoldoende ernstig is om te spreken van zwaar lichamelijk letsel.

 

Standpunt rechtbank Amsterdam

De slachtoffers hebben verklaard dat de verdachte hen aansprak vanwege hun geaardheid. De verdachte zei dat hij tegen homoseksualiteit was, dat het niet is toegestaan en dat hij homo’s wilde doodmaken. De verdachte zou zijn vrienden hebben gebeld en hebben gezegd dat ze moesten komen, waarna ze elkaar tijdelijk uit het oog zijn verloren.

Op camerabeelden is te zien dat de verdachte en medeverdachten zwaar geweld gebruiken tegen één van de slachtoffers, waarna de verdachten weglopen en het slachtoffer, die bewusteloos is, achterlaten. Op de camerabeelden is vervolgens te zien dat de verdachte en de medeverdachten het tweede slachtoffer (zwaar) toetakelen. De rechtbank is van oordeel dat de verdachte een significante rol heeft gespeeld bij het geweld. De verdachte was immers bij alle geweldsmomenten aanwezig en betrokken en was telkens de persoon die de eerste klappen uitdeelde en het langst doorging. Ook is op de camerabeelden te zien dat hij beide slachtoffers schopte terwijl zij op de grond lagen.

Vervolgens stelde de rechtbank zich voor de vraag of er sprake was van medeplegen en openlijke geweldpleging. Voor medeplegen is een nauwe en bewuste samenwerking vereist, waarbij de verdachten een voldoende significante en wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het geweld. Bij het geweld tegen één van de slachtoffers heeft ook een medeverdachte duidelijk een rol gespeeld. Hierdoor kan worden bewezen dat er sprake is geweest van medeplegen. De rechtbank stelt daarnaast dat het uitgeoefende geweld in vereniging in het openbaar is gepleegd, waardoor er sprake is van openlijke geweldpleging.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 40 maanden en tot het betalen van een schadevergoeding.

 

Strafrechtadvocaat voor openlijke geweldpleging

Deze zaak is een mooi voorbeeld van het feit dat er zware straffen staan op openlijke geweldpleging, waardoor bijstand van een strafrechtadvocaat verstandig is. Indien u zelf verdachte bent van openlijk geweld kunt u zich eveneens laten bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat. Een advocaat van strafrecht-advocaat.nl zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. De strafrechtadvocaat zal voor u dan ook een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereiken. Indien u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor openlijk geweld direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken door het gehele land en op basis van pro deo!