Rechtsbijstand tijdens het politieverhoor

Strafrechtadvocaat bij het politieverhoor

De rol van uw advocaat bij het politieverhoor.

De politie heeft vandaag de dag zeer uiteenlopende taken. Wij denken als gewone burger vaak dan enkel aan het vangen van boven, maar dat is te simpel gedacht. De taken van de politie zijn zeer uiteenlopend en divers. We zien agenten op straat in herkenbare auto’s en kleding maar ook veel werk van de politie gebeurt daar waar wij het niet zien. We kunnen wel met zekerheid zeggen dat de politie zich bezighoudt met het onderzoeken van strafbare feiten.

Een voorbeeld van een strafrechtelijk onderzoek kan zijn het opnemen van een aangifte van een zogenoemd slachtoffer. Het is dan aan de politie om te onderzoeken of wat er in de aangifte wordt vermeld een strafbaar feit oplevert én of er een verdachte kan worden aangewezen. Soms wordt deze specifiek met naam en toenaam genoemd, soms ook niet. Als er een verdachte in beeld is kan de politie overgaan tot het horen van deze verdachte.

 

Uitnodiging voor een politieverhoor

Als de politie een verdachte op het oog heeft dan zal de politie deze persoon uitnodigen voor het afleggen van een verklaring op het politiebureau: het politieverhoor. Er wordt contact opgenomen met de verdachte, normaliter middels een uitnodigingsbrief. In deze brief staat of de verdachte wordt aangehouden en recht heeft op een piketadvocaat óf dat de verdachte op eigen kosten een strafrechtadvocaat kan raadplegen voorafgaand aan het verhoor en tijdens het verhoor.

Alleen het ontvangen van deze brief kan al de nodige spanningen met zich meebrengen voor een persoon die ineens als verdachte is aangemerkt door de politie. Wij – als strafrechtadvocaat – raden dan ook altijd aan om direct na ontvangst contact op te nemen met een van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Tijdens dit gesprek met de strafrechtadvocaat worden de mogelijkheden van eventuele rechtsbijstand tijdens het politieverhoor besproken.

 

De voorbereiding met de strafrechtadvocaat van het politieverhoor

In het eerste gesprek laten wij u kennis maken met de gang van zaken tijdens het verhoor én wijzen wij u op uw rechten en plichten. We bespreken de verdenking met de verdachte, deze verdenking staat namelijk vermeld in de oproepingsbrief van de politie. Tijdens deze bespreking wordt doorgaans ook de strategie bepaald: wat is wijsheid? Het voorgaande verschilt per zaak. In sommige gevallen raden wij aan om te zwijgen, maar zeker niet in alle gevallen. Bespreek dit altijd vooraf met de strafrechtadvocaat.

 

Het politieverhoor in het bijzijn van de strafrechtadvocaat

Neemt u een strafrechtadvocaat mee naar het politieverhoor dan zal deze advocaat het gehele verhoor aanwezig zijn. Als alle vragen zijn gesteld door de politie dan leest u samen met de strafrechtadvocaat de verklaring door om te kijken of alles goed op papier terecht is gekomen. Is dit laatste het geval dan kunt u de verklaring ondertekenen. Als er nog op- en of aanmerkingen zijn dan zal de politie dit op verzoek van uw strafrechtadvocaat doorgaans gewoon aanpassen.

 

Na afloop van het politieverhoor

Als het verhoor teneinde is gekomen dan wordt de verklaring van de verdachte toegevoegd aan het dossier en toegezonden aan de officier van justitie. Op enig moment zal deze een beslissing nemen over of de vervolging wordt doorgezet of niet.

In het geval u bent aangemerkt als verdachte in een strafzaak, neem dan contact op met een van onze van strafrechtadvocaten om de mogelijkheden van eventuele rechtsbijstand te bespreken.