Seks of ontuchtige handelingen met een minderjarige? Dat mag niet!

Seks of ontuchtige handelingen met een minderjarige? Dat mag niet!

Ernstige feiten waar het uitgangspunt een gevangenisstraf is...

Zo nu en dan lezen we berichten in de media waar we als maatschappij iets van vinden. Zo werd ik er gister op geattendeerd dat een acteur uit een bekende Sinterklaas-film heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan misbruik van een 17-jarige fan.

 

Feiten en omstandigheden

De acteur – met de leeftijd van 58 jaar – was door een fan van destijds 17 jaar benaderd via de sociale media. Zij had een fotocollage gemaakt van foto’s van diverse rollen die de acteur had gespeeld in films en tv-series. De acteur was door deze fotocollage gecharmeerd en stuurde naar eigen zeggen een berichtje terug. Het meisje reageerde: “Stond te trillen op haar benen”. En dat was het begin van iets dat niet mag volgens de wet… De acteur was gecharmeerd en genoot van de aandacht én boekte vervolgens een hotelkamer in Deventer om met de minderjarige fan af te spreken. Een ontmoeting kwam er niet die dag want de acteur werd op het station al opgepakt door de politie. Op een eerder moment heeft er wel fysiek contact plaatsgevonden wat juridisch vertaald kan worden als: het plegen van ontuchtige handelingen bij een minderjarige… en dat is strafbaar.

 

Juridisch kader

In Nederland is seks met minderjarige in de wet verboden. Iedere ontuchtige handeling waarbij een kind van jonger dan 16 jaar is betrokken, wordt een volwassene dan ook zwaar aangerekend. Een volwassene is in principe ook strafbaar wanneer de minderjarige met het seksueel contact heeft ingestemd of hier zelf het initiatief toe heeft genomen: er is sprake van een geobjectiveerde opzet op de leeftijd. Op grond van de artikelen 244 en 245 van het Wetboek van Strafrecht is ook vrijwillige seks met een minderjarige strafbaar gesteld. In sommige gevallen is de rechter iets milder wanneer bijvoorbeeld het leeftijdsverschil gering is of waarbij de minderjarige heeft ingestemd met de seksuele handelingen én het ook echt gewild heeft.

 

Uitgangspunt: gevangenisstraf

In dergelijke zaken is het uitgangspunt het opleggen van een gevangenisstraf, dit is ook zo vastgelegd in de wet. Bij het opleggen van dergelijke straffen wordt door de rechtbank gekeken naar de omstandigheden van het geval: het leeftijdsverschil, hoe het seksuele contact tot stand is gekomen etc. Een strafrechtadvocaat kan u hier meer over vertellen. 

 

Advies: neem contact op met een strafrechtadvocaat

Bent u in een situatie beland waarbij u seks heeft gehad met een minderjarige, dan raden wij u aan om direct contact op te nemen met een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Deze advocaat kan u van rechtsbijstand voorzien. Deze rechtsbijstand kan al aanvangen ten tijde van het politieverhoor. Heeft u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen bij de Meervoudige Kamer van de rechtbank, ga dan niet alleen dit oplossen maar contacteer een strafrechtadvocaat. Hoewel niet in alle gevallen een gevangenisstraf voorkomen kan worden, is het wel raadzaam om u te laten bijstaan door een strafrechtadvocaat die ervaring heeft in dergelijke zaken.