Zaak geseponeerd vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs

Advocaat aanwezig bij verhoor bij de politie

Strafrechtadvocaat aanwezig bij politieverhoor

De politie heeft u aangemerkt als verdachte in een strafzaak, u wordt er van verdacht dat u een strafbaar feit zou hebben gepleegd. Omdat u bent aangemerkt als verdachte heeft u een brief gekregen waarin staat dat u uitgenodigd bent om een verklaring af te leggen aangaande deze verdenking: u bent uitgenodigd om te verschijnen bij een politieverhoor. Omdat u niet alleen wilt verschijnen neemt u direct na ontvangst van de brief contact op met een strafrechtadvocaat.

 

Voorbereiding politieverhoor met de strafrechtadvocaat

Samen met de strafrechtadvocaat gaat u het verhoor voorbereiden. U vertelt alles aan uw strafrechtadvocaat wat u weet over het feit waarvan u wordt verdacht. Twijfel niet of u dingen wel of niet aan uw strafrechtadvocaat moet vertellen. Op basis van hetgeen u vertelt aan uw strafrechtadvocaat kan deze u een goed en passend advies geven voorafgaand aan het verhoor. Laat u bepaalde cruciale informatie achterwege, dan zou dit misschien in uw nadeel kunnen werken en heeft de strafrechtadvocaat u geen optimaal advies kunnen geven.

Op basis van de verdenking en de door u verstrekte informatie zal de strafrechtadvocaat voorafgaand aan het verhoor met u de strategie bespreken. Gaat u een verklaring afleggen of beroept u zich op uw zwijgrecht of geeft u slechts op bepaalde vragen antwoord.

 

Rechtsbijstand tijdens het politieverhoor van de strafrechtadvocaat

U heeft voorafgaand aan het verhoor met uw strafrechtadvocaat gesproken en besloten dat deze ook met u mee gaat naar het verhoor om rechtsbijstand tijdens het politieverhoor te verlenen. De strafrechtadvocaat neemt voorafgaand aan het verhoor doorgaans contact op met de politie zodat deze ook van de aanwezigheid van uw raadsman op de hoogte zijn.

Tijdens het verhoor zit uw strafrechtadvocaat naast of schuin achter u in de verhoorruimte. De strafrechtadvocaat ziet er op toe dat het verhoor volgens de richtlijnen verloopt en grijpt in daar waar nodig is. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een time-out te vragen zodat u alsnog tijdens het verhoor even met uw strafrechtadvocaat kan overleggen indien u dit wenst. In sommige gevallen zal de strafrechtadvocaat zelf op zo’n time-out aansturen, dit is afhankelijk van de situatie.

 

Na afloop van het politieverhoor

Als de politie alle vragen heeft gesteld die zij wilde stellen en uw verklaring correct op papier staat kan u over gaan tot het ondertekenen van de verklaring en is daarmee het verhoor ten einde gekomen. Uw verklaring zal worden ingestuurd naar de officier van justitie welke een beslissing in uw zaak gaat nemen.

Het is goed mogelijk dat u na afloop van het verhoor een brief ontvangt waarin staat dat de officier van justitie heeft besloten u niet verder te vervolgen bijvoorbeeld omdat u ten onrechte als verdachte bent aangemerkt of omdat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs tegen u is. Indien u deze brief ontvangt neemt dan direct contact op met uw strafrechtadvocaat zodat de mogelijkheden voor het indienen van een schadevergoedingsverzoek besproken kan worden. In overleg met uw strafrechtadvocaat kan deze procedure worden opgestart. Wacht niet te lang hiermee want het schadevergoedingsverzoek moet binnen een termijn van 90 dagen worden ingediend. Heeft u vragen? Neem dan direct contact met de strafrechtadvocaat op.