Strafrechtadvocaat bij het politieverhoor: de gang van zaken

Strafrechtadvocaat bij het politieverhoor: de gang van zaken

De uitnodiging voor het verhoor op het politiebureau.

De politie heeft u aangemerkt als verdachte van een strafbaar feit en ze willen u graag spreken als verdachte: het zogenoemde politieverhoor. Dit betreft het afleggen van een verklaring over de strafbare feiten waarvan u verdacht wordt door de politie. U heeft ervoor gekozen om zich te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Al voorafgaand aan de dag van het politieverhoor heeft u contact gehad met de strafrechtadvocaat over de gang van zaken besproken en de verdedigingsstrategie die bepaald dient te worden.

 

Het verhoor: sociale en zaaksgerichte vragen

Het verhoor is doorgaans tweeledig en bestaat uit een persoonlijk en een zaaksgericht verhoor. De politie heeft vragen over uw woonomgeving, uw werk, opleiding en inkomen. Het is goed mogelijk dat tijdens dit sociale verhoor al vragen ‘ingebouwd’ zijn die kunnen zien op het strafbare feit waarvan u wordt verdacht.

 

Een voorbeeld ter illustratie:

Cliënt wordt verdacht van handel in harddrugs op een openbare parkeerplaats bij een fastfoodrestaurant. Voorafgaand aan het verhoor heeft de verdachte aangegeven dat hij alleen antwoord wil geven op de sociale vragen en dat hij geen antwoord wil geven op de zaaksgerichte vragen. Tijdens de sociale vragen krijgt hij de vraag of hij verslavingen heeft, het antwoord: “Ja, ik ben verslaafd aan cocaïne.”

Uit het voorbeeld blijkt maar weer dat ook de sociale vragen, die onschuldig lijken of over kunnen komen, niet zo onschuldig zijn en kunnen bijdragen aan het bewijs aan het strafbare feit waarvan iemand wordt verdacht. Een goede voorbereiding zou dergelijke ‘instinkers’ kunnen voorkomen.

 

Progis

Meestal wordt voorafgaand aan het politieverhoor door de verbalisant de identiteit van de verdachte gecontroleerd, de politie voert dan een uitgebreid identiteitsonderzoek uit. Dit onderzoek vindt plaats door middel van een daarvoor speciaal ingerichte ‘identificatiezuil’. De agenten controleren op basis van uw vingerafdrukken, uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart en een foto van u, of u daadwerkelijk bent wie u zegt te zijn. Het vaststellen van de identiteit heeft de naam Progis. Progis staat voor Programma Identiteitsvaststelling in de Strafrechtketen).

Door het vaststellen van de identiteit en daarmee de koppeling aan een foto en de vingerafdrukken van de verdachte, kan de volledige strafrechtketen de identiteit van de verdachte verifiëren. Het voorgaande kan met zich meebrengen dat een verdachte zich op de zitting bij de rechtbank niet hoeft te legitimeren om zijn identiteit daar al bekend is. Door het gesloten systeem van Progis is de identiteit van de verdachte voor alle partijen in de strafrechtketen duidelijk (voor het Openbaar Ministerie, de Rechtbank, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming).

Wanneer tijdens af na afloop van een onderzoek of een proces blijkt dat u ten onrechte als verdachte ben aangemerkt door de politie, of wanneer u wordt vrijgesproken door de rechtbank, dan worden uw gegevens uit het systeem van justitie verwijderd.

 

Na afloop van het politieverhoor

Na afloop van het politieverhoor wordt de zaak voorgelegd aan de officier van justitie. Laatstgenoemde moet een beslissing nemen over de strafzaak: de vervolgingsbeslissing. De officier van justitie kan ervoor kiezen om over te gaan tot het uitvaardigen van een dagvaarding, het uitsturen van een strafbeschikking of een uitnodiging voor een gesprek bij de officier van justitie: een OM-hoorgesprek. Het is ook goed mogelijk dat er geen vervolging komt en dan ontvangt u een sepotbrief. Wordt uw zaak geseponeerd? Neem dan direct contact op met uw strafrechtadvocaat want wellicht komt u voor een schadevergoeding in aanmerking.