Strafrechtadvocaat in een grote hennepzaak

Strafrechtadvocaat in een grootschalige hennepzaak

De behandeling van een grootschalige hennepzaak in Limburg. 

Het is donderdagmiddag 19 juli 2023. Vandaag staat op de agenda de behandeling van een strafzaak bij de Meervoudige Kamer bij de Rechtbank Limburg, locatie Roermond. De zaak betreft een verdenking van een hennepkwekerij, diefstal van stroom én water en het opslaan van professioneel vuurwerk. Daarnaast is er een ontnemingsvordering ter hoogte van bijna twee ton aan de orde.

Feiten en omstandigheden

Cliënt heeft een zaak waarbij koikarpers worden verkocht. Deze koikarpers worden gehuisvest in zogenoemde tunneltenten achter de bedrijfswoning. Op enig moment wordt cliënt binnen een korte periode twee keer slachtoffer van diefstal. Er blijkt iets niet in orde met de verzekering én deze keert aldus ook niet uit. Cliënt komt in financiële nood te verkeren en krijgt op een gegeven moment een aanbod om hennep te telen in een leegstaande tunneltent. Er wordt een melding gedaan door een fraudeexperteur van Enexis dat er onregelmatigheden zijn aangetroffen in het stroomnetwerk en op 4 januari 2021 wordt een hennepkwekerij aangetroffen in de ‘bedrijfspanden’ bij de woning.

Het onderzoek van de politie

Op 4 januari 2021 wordt cliënt aangehouden door de politie en meegenomen naar het politiebureau voor het afleggen van een verklaring. Cliënt heeft tijdens dit verhoor geen gebruik gemaakt van verhoorbijstand door een strafrechtadvocaat en heeft ‘gewoon’ en verklaring afgelegd. Hij heeft verklaard dat er ongeveer zes keer geoogst was en dat de kwekerij door andere mensen was aangelegd. Hij heeft aangegeven dat hij geen idee had van de diefstal van stroom én water. Na afloop van het verhoor op het bureau is cliënt nog een keer telefonisch gehoord en word het dossier gesloten en overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek ter terechtzitting

In juli 2023 staat deze zaak op de rol om behandeld te worden bij de rechtbank. Vanwege de hoogte van het ontnemingsbedrag – bijna twee ton – werd deze zaak behandeld bij de Meervoudige Kamer van de rechtbank. Ter zitting laat de verdachte zich bijstaan door een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. De zittingsdatum is in overleg met de strafrechtadvocaat tot stand gekomen. Vanwege de uitloop van voorgaande zittingen is deze zaak een ‘Limburgs kwartiertje’ later begonnen.

Eis van de officier van justitie

De officier van justitie acht op basis van het dossier dat er voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat cliënt zich schuldig heeft gemaakt aan alle feiten die hem ten laste zijn gelegd. De officier van justitie acht de volgende straf passend in deze zaak: een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden met een proeftijd van twee jaren in combinatie met een werkstraf voor de duur van 120 uren. Voor wat betreft de ontnemingsvordering wordt geëist een bedrag ter hoogte van € 60.000,- te vervangen door gijzeling van 1080 dagen bij niet betaling.

Pleidooi van de strafrechtadvocaat

De strafrechtadvocaat heeft verweer gevoerd in deze zaak. Aangezien cliënt een bekennende verdachte is heeft zij geen verweer gevoerd tegen het aandeel van cliënt in de kwekerij. De strafrechtadvocaat heeft echter wel verweer gevoerd tegen de hoogte van de ontnemingsvordering. De strafrechtadvocaat is van mening dat er slechts voldoende bewijs in het dossier aanwezig is om tot de conclusie te komen dat het wederrechtelijk verkregen voordeel dient te worden vastgesteld op € 39.000,- in plaats van de gevorderde twee ton. Ten aanzien van de hennepkwekerij heeft de strafrechtadvocaat een werkstraf voorgesteld, ten aanzien van de diefstal van stroom en water is een vrijspraak bepleit door de strafrechtadvocaat alsook ten aanzien van het vuurwerk.

Uitspraak Meervoudige Kamer

De Voorzitter van de Meervoudige Kamer heeft het onderzoek ter zitting gesloten en aangegeven dat zij over twee weken uitspraak gaan doen. Een Politierechter doet aan het eind van de zitting doorgaans direct uitspraak, de Meervoudige Kamer heeft hier twee weken de tijd voor. Na deze uitspraak bestaat er de mogelijkheid om binnen twee weken hoger beroep in te stellen.

Geschreven door Juridisch medewerker
Op