Strafrechtadvocaat in een omvangrijke corruptiezaak te Rotterdam

Strafrechtadvocaat in een omvangrijke corruptiezaak te Rotterdam

Behandeling van een  grootschalige corruptiezaak bij de Rechtbank Rotterdam

De afgelopen jaren heeft er een grootschalig onderzoek plaatsgevonden naar de integriteit van gemeenteambtenaren werkzaam voor de gemeente Rotterdam én bedrijven die werkzaam waren voor de gemeente Rotterdam. Er stonden tien verdachten terecht voor de rechtbank Rotterdam en enkele verdachten waren al eerder afgestraft middels onder meer strafbeschikkingen. Een van deze verdachten werd bijgestaan door een strafrechtadvocaat van ons kantoor.

 

Start van het onderzoek

In maart 2019 werden wij als strafrechtadvocaat benaderd door een persoon die verdacht werd van ambtelijke corruptie en was uitgenodigd om te verschijnen bij de Rijksrecherche voor het afleggen van een verklaring. Normaliter duurt het afleggen van een verklaring een paar uren, in deze zaak was dit niet het geval. In deze zaak hebben er meerdere verhoordagen plaatsgevonden over een langere periode. Naast deze gesprekken bij de Rijksrecherche hebben er ook gesprekken plaatsgevonden bij de Gemeente Rotterdam omdat onze cliënt werkzaam was bij de Gemeente Rotterdam. Na afloop van deze verhoren heeft de zaak voor onze cliënt een tijdje stil gelegen. De Rijksrecherche voerde echter ook vele gesprekken met andere verdachten in dit dossier, hetgeen ook veel tijd in beslag heeft genomen.

 

De eerste dagvaarding ontvangen

Op enig moment heeft de officier van justitie een vervolgingsbeslissing genomen in de zaken van deze tien verdachten. De verdachten ontvingen allen een dagvaarding voor een regie-zitting bij de Meervoudige Kamer van de rechtbank Rotterdam. Tijdens deze zitting zijn de onderzoekswensen vanuit de verdediging besproken. In de zaak van onze cliënt waren een aantal onderzoekswensen zoals het horen van getuigen – werknemers/collega’s van de gemeente Rotterdam. In andere zaken waren er ook verzoeken tot het horen van getuigen alsook andere onderzoekswensen. De Meervoudige Kamer heeft een beslissing genomen naar aanleiding van deze verzoeken én de zaak doorverwezen naar de rechter-commissaris voor het horen van verschillende getuigen.

 

Getuigen horen bij de rechter-commissaris

Het horen van getuigen vindt plaats op het kabinet van de rechter-commissaris. De rechter-commissaris is de rechter die belast is met het horen van deze getuigen. Dit is een andere rechter dan de drie rechters die deel uitmaken van de combinatie van de Meervoudige Kamer die de zaak inhoudelijk behandelen op zitting. In deze zaak hebben over een periode van bijna anderhalf jaar meerdere getuigenverhoren plaatsgevonden. Er heeft zelfs een getuige vanuit Frankrijk middels een videoverbinding een verklaring afgelegd. Nadat deze verhoren hadden plaatsgevonden heeft de rechter-commissaris de zaak teruggestuurd naar de rechtbank en kon de inhoudelijke behandeling van deze zaak worden gepland.

 

De inhoudelijke behandeling bij de Meervoudige Kamer

Begin maart startte de inhoudelijke behandeling van deze zaak bij de Meervoudige Kamer van de rechtbank Rotterdam. Er waren meerdere zittingsdagen gereserveerd over meerdere weken. Er stonden tien verdachten terecht waarvan twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam. De eerste paar dagen werden de feiten en omstandigheden per verdachte besproken alsook de persoonlijke omstandigheden. Op maandag 20 maart 2023 heeft de officier van justitie haar requisitoir gehouden: de strafreis. Op de dagen die daarop volgende hebben de strafrechtadvocaten namens de verdediging het pleidooi gehouden. Hierop volgde een reactie van de officier van justitie waarop de verdediging nogmaals mocht reageren. Na afloop hiervan hebben de verdachten het laatste woord gekregen en is er door de rechtbank besloten om op 11 mei 2023 uitspraak te doen in deze zaak.