Strafrechtadvocaat in hoger beroep zaak openlijke geweldpleging

Strafrechtadvocaat voert verweer in hoger beroep

Strafrechtadvocaat voert verweer bij de inhoudelijke behandeling van een strafzaak in hoger beroep.

Op 13 maart 2018 werden twee broers door de Meervoudige Kamer van de rechtbank Almelo veroordeeld tot onvoorwaardelijke werkstraffen omdat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een openlijke geweldpleging. Binnen twee weken na de uitspraak van de rechtbank is er door de strafrechtadvocaat hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg.

 

Appelschriftuur ingediend door de strafrechtadvocaat

Binnen twee weken na het instellen van het hoger beroep heeft de strafrechtadvocaat twee weken de tijd om een appelschriftuur in te dienen bij de rechtbank in eerste aanleg. Een appelschriftuur is een opgave van de verdediging, opgesteld door de strafrechtadvocaat waar in wordt aangegeven waarom het vonnis van de rechtbank niet in stand kan blijven. Daarnaast wordt er in de appelschriftuur ook aangegeven of er nog onderzoekswensen zijn en zo ja welke wensen dit zijn. In deze zaak heeft de strafrechtadvocaat verzocht een aantal getuigen opnieuw te horen door de raadsheer-commissaris.

 

Getuigenverhoren bijwonen door de strafrechtadvocaat

In overleg met de strafrechtadvocaat zijn de getuigenverhoren ingepland bij het kabinet van de raadsheer-commissaris van het Gerechtshof Arnhem. De verdediging heeft tijdens deze verhoren de mogelijkheid om de verklaringen die eerder zijn afgelegd bij de politie op betrouwbaarheid te toetsen en nadere vragen te stellen over de feitelijke gang van zaken tijdens het incident. Na afloop van deze verhoren is het dossier gesloten bij het kabinet raadsheer-commissaris en is de zaak zogenoemd ‘zittingsgereed’.

 

Rechtsbijstand door de strafrechtadvocaat tijdens de inhoudelijke behandeling

Op maandag 31 januari 2022 stond de inhoudelijke behandeling van deze strafzaak gepland bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem. De twee broers én hun strafrechtadvocaat waren aanwezig bij de behandeling van hun strafzaak. Het dossier werd eerst doorgenomen met de verdachten door de voorzitter van het Gerechtshof. Nadat de feiten en de persoonlijke omstandigheden met de verdachten waren besproken kreeg de Advocaat-Generaal het woord. De Advocaat-Generaal had een duidelijk verhaal en bekeek de strafzaak zowel uit juridisch oogpunt alsook uit het oogpunt van de verdachten. Zij heeft het Gerechtshof verzocht de zaak te doen eindigen met het toepassen van ‘artikel 9a’ wél strafbaar maar geen straf. De strafrechtadvocaat heeft eveneens gepleit voor toepassing van dit zogenoemde artikel 9a.

 

Uitspraak van het Gerechtshof

Nadat de verdachten het laatste woord hebben gekregen heeft het Gerechtshof de zaak gesloten en gaat zij nadenken over de uitspraak. De uitspraak volgt over twee weken op maandag 14 februari 2022 om 14.00 uur in de middag.