Strafrechtadvocaat legt uit: “bezwaar omzetting taakstraf”

Strafrechtadvocaat legt uit: “bezwaar omzetting taakstraf”

Bezwaar maken tegen de beslissing een taakstraf om te zetten naar gevangenisstraf.

Indien een veroordeelde een taakstraf niet of niet volledig heeft uitgevoerd, dan kan het Openbaar Ministerie vervangende hechtenis toepassen met een voorstel tot omzetting. Als het Openbaar Ministerie een beslissing heeft genomen om deze vervangende hechtenis ook daadwerkelijk toe gaan willen passen, dan ontvangt de veroordeelde een brief. Deze brief heet “kennisgeving omzetting”. In deze brief staat dat de veroordeelde naar de gevangenis moet voor de vervangende hechtenis waarbij geldt: twee uur werken is één dag zitten.

 

Procedure "Bezwaar maken"

Als u het niet eens bent met deze beslissing van de Officier van Justitie dan kunt u binnen twee weken na ontvangst van deze brief bezwaar maken bij de rechtbank die u heeft veroordeeld. Het bezwaarschrift kan door een strafrechtadvocaat worden opgesteld en dient te worden ingediend bij de strafgriffie van de rechtbank. Na het indienen van het bezwaar wordt de zaak op zitting gepland zodat een rechter kan oordelen of u recht heeft op een tweede kans om de werkstraf wél naar behoren uit te voeren.

 

De strafrechtadvocaat leg uit aan de hand van een voorbeeld

Een gespecialiseerde strafrechtadvocaat heeft onlangs een jongeman bijgestaan in een dergelijke procedure. Op grond van het vonnis van de politierechter diende veroordeelde (onder meer) een onvoorwaardelijke taakstraf voor de duur van 30 uren te verrichten. Daarbij is bevolen dat vervangende hechtenis van 15 dagen zal worden toegepast voor het geval veroordeelde deze taakstraf niet (volledig) verricht.

Reclassering Nederland heeft in een rapport aan het Openbaar Ministerie te kennen gegeven dat veroordeelde de taakstraf niet (naar behoren) heeft verricht. Hij had slechts vier uren gewerkt. De officier van justitie heeft daarop besloten dat een vervangende hechtenis moet worden toegepast van dertien dagen. De kennisgeving van deze beslissing is rechtsgeldig aan de veroordeelde betekend.

Na ontvangst van deze brieft heeft de veroordeelde direct contact opgenomen met een strafrechtadvocaat. Deze strafrechtadvocaat heeft voor hem een bezwaarschrift opgesteld én ingediend bij de juiste rechtbank. Het bezwaarschrift richt zich tegen de beslissing tot toepassing van de vervangende hechtenis. Het bezwaarschrift van veroordeelde is behandeld ter openbare terechtzitting.

 

Beslissing van de rechtbank: inhoudelijke beoordeling

De rechtbank heeft ter zitting beide partijen gevraag hun standpunt nader toe te lichten. De strafrechtadvocaat heeft namens de verdediging gevraagd om haar cliënt een tweede kans te geven voor het correct én tijdig uitvoeren van zijn opgelegde werkstraf. De rechtbank zei hierover het volgende in haar beslissing:

“Uit de hierboven genoemde stukken en de behandeling ter terechtzitting blijkt dat veroordeelde de bij bovengenoemd vonnis opgelegde taakstraf niet (volledig) heeft verricht. De politierechter overweegt dat het niet verrichten van een opgelegde taakstraf in beginsel reden is om de taakstraf om te zetten in vervangende hechtenis. De politierechter ziet echter aanleiding om het bezwaar van veroordeelde gegrond te verklaren, gelet op de huidige persoonlijke omstandigheden van veroordeelde, zoals deze in het bezwaarschrift en ter
terechtzitting door veroordeelde en zijn raadsvrouw zijn toegelicht. Daarbij komt dat veroordeelde ter zitting te kennen heeft gegeven dat hij gemotiveerd is de taakstraf uit te voeren en dat hij ervan doordrongen is dat het zijn verantwoordelijkheid is om zich bereikbaar te houden voor de reclassering en de afspraken met de reclassering na te komen. De politierechter zal hei bezwaarschrift dan ook gegrond verklaren.”

Tegen deze beslissing staat geen hoger beroepen open. De rechtbank verklaart het bezwaarschrift gegrond of ongegrond. Bij een gegrondverklaring krijgt de veroordeelde een twee kans maar bij een ongegrondverklaring moet de veroordeelde de vervangende hechtenis uitzitten in de gevangenis.

 

Neem contact op met een strafrechtadvocaat

Bent u veroordeeld tot een taakstraf én is deze niet of niet naar behoren uitgevoerd, dan kunt u ook een brief verwachten dat uw taakstraf wordt omgezet in de vervangende hechtenis. Als u deze brief heeft ontvangen neem dan direct contact op met een strafrechtadvocaat van ons kantoor om uw mogelijkheden te bespreken.