Uitnodiging ontvangen voor een OM-hoorgesprek

Het OM-hoorgesprek met de officier van justitie

De officier van justitie wil met u praten…

U bent op enig moment door justitie aangemerkt als verdachte in een strafzaak. Dit heeft erin geresulteerd dat de politie op enig moment met u in gesprek wilde en dat u een verklaring heeft afgelegd: het zogenoemde politieverhoor. Na afloop van het verhoor deelt de politieagent altijd nog even mee wat de vervolgstappen zijn: het dossier wordt voorgelegd aan de officier van justitie en u moet afwachten totdat u weer wat van ons hoor…

 

Na afloop van het politieverhoor

Wat kunt u na afloop van het politieverhoor verwachten? De zaak wordt ter beoordeling voorgelegd aan de officier van justitie en die zal een beslissing nemen in uw zaak: seponering of vervolging. In het eerste geval stopt de vervolging en in het tweede geval gaat de vervolging verder. In het laatste geval kan de officier van justitie kiezen of hij gaat dagvaarden voor een meervoudige kamer of een politierechter, misschien gaat hij over tot het aanbieden van een transactie of… hij nodigt de verdachte uit voor een OM-hoorgespek.

 

Het OM-hoorgesprek

Het OM-hoorgesprek is een zitting bij de officier van justitie om de gang naar de rechter te voorkomen. Indienen de verdachte en de officier van justitie er samen uit komen dan hoeft de verdachte niet bij de rechter te verschijnen. U kunt zich als verdachte bij een OM-hoorgesprek laten bijstaan door een strafrechtadvocaat. De strafrechtadvocaat vraagt dan de stukken op bij het Openbaar Ministerie en zal de zaak voorbereiden en met u bespreken. U gaat dan goed voorbereid met de strafrechtadvocaat het gesprek in. De strafrechtadvocaat legt doorgaans de gang van zaken bij een OM-hoorgesprek uit zodat u weet wat u ongeveer kunt verwachten.

 

(voorwaardelijk) sepot

Bij het gesprek bestaat er nog steeds de mogelijkheid voor de officier van justitie om op verzoek van de strafrechtadvocaat de zaak alsnog te seponeren of voorwaardelijk te seponeren met een proeftijd van een jaar. In het laatste geval krijgt u een waarschuwing: komt u binnen dat jaar niet meer met politie en justitie in aanraking dan wordt de strafzaak alsnog geseponeerd. Gaat u binnen dat jaar de fout in dan wordt u voor zowel de nieuwe als de oude zaak (alsnog) vervolgd).

 

Strafbeschikking

Indien er geen ruimte is voor een sepot of een voorwaardelijk sepot dan bestaat er de mogelijkheid voor het opleggen van een strafbeschikking. Deze strafbeschikking kan een werkstraf behelzen of het betalen van een geldboete. In sommige gevallen wordt ook volstaan met enkel het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer. Of het een goed idee is om deze strafbeschikking te accepteren kunt u bespreken met de strafrechtadvocaat.

 

Verzet

Indien u het niet eens bent met (de hoogte) van de strafbeschikking dan bestaat er de mogelijkheid om binnen veertien dan verzet in te stellen, de zaak zal dan worden voorgelegd aan de Politierechter. Bespreek deze mogelijkheid altijd eerst met uw strafrechtadvocaat.