Veroordeling bezit meer dan 1500 kinderpornografische afbeeldingen

Veroordeling bezit meer dan 1500 kinderpornografische afbeeldingen

De rechtbank Gelderland heeft op 23 november 2017 uitspraak gedaan in zaak over kinderpornografische afbeeldingen.

Veroordeling bezit meer dan 1500 kinderpornografische afbeeldingen 

Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat hij in de periode van september 2015 tot en met juni 2016 1552 afbeeldingen, waaronder 69 video’s bevattende kinderporno op zijn telefoon en laptop had staan. In juni 2016 is de woning van verdachte doorzocht. Op dat moment zijn de gegevensdragers bij hem aangetroffen. De zaak kwam aan het licht toen verdachte een mailadres invulde op een site om kinderporno te downloaden. Zijn IP-adres kwam naar boven in een onderzoek.

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het door middel van een geautomatiseerd werk toegang verschaffen tot kinderpornografische afbeeldingen en het verwerven en bezitten daarvan.

 

Verweer strafrechtadvocaat van verdachte 

De strafrechtadvocaat van verdachte heeft verklaard dat hij 10 jaar lang heel veel film- en muziekbestanden via meerdere computers op meerdere gegevensdragers heeft gedownload. Op een gegeven moment is hij zijn gedownloade bestanden gaan sorteren. Als hij kinderpornografisch materiaal tegenkwam, dan verwijderde hij dit of dan zette hij dit in een aparte map om het op een later moment definitief van de gegevensdrager te verwijderen. De strafrecht advocaat brengt tevens naar voren dat zijn cliënt niet doelbewust op zoek was naar kinderporno.

Gelet op vorenstaande verklaring van verdachte en de aanwezigheid van 1.552 kinderpornografische afbeeldingen op vijf gegevensdragers van verdachte, concludeert de rechtbank dat verdachte niet alleen als bijvangst kinderpornografisch materiaal heeft gedownload en in bezit heeft gehad, maar ook dat hij bewust heeft gezocht naar kinderpornografisch materiaal en dit heeft gedownload. Voor zover verdachte heeft verklaard dat hij niet (altijd) bewust naar kinderporno zocht, dan vindt de rechtbank dat niet geloofwaardig, gezien de expliciete op jonge kinderen gerichte zoektermen. De rechtbank legt aan verdachte een gevangenisstraf van 12 maanden op, waarvan 10 voorwaardelijk.

 

Contact met ervaren strafrechtadvocaat voor bezit kinderporno 

In deze zaak komt naar voren dat er voor het bezit van kinderporno hoge straffen opgelegd kunnen worden, ook al zocht u misschien niet bewust naar kinderporno. Als u vervolgd worden voor bezit of download van kinderporno, neemt u dan vrijblijvend contact op met een ervaren strafrechtadvocaat. Strafrecht-advocaat.nl bereikt vaak een lagere straf en mogelijk vrijspraak.