Gewoonte maken van voorhanden hebben kinderporno

Gewoonte maken van voorhanden hebben kinderporno

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 februari 2019 uitspraak gedaan in een zaak over kinderporno.

Gewoonte maken van voorhanden hebben kinderporno

De verdachte in deze zaak stond terecht voor het verwerven en in bezit hebben van kinderporno, terwijl hij van het plegen hiervan een gewoonte heeft gemaakt.

 

Oordeel rechtbank Midden-Nederland

De verdachte heeft verklaard dat hij met downloaden van kinderporno is begonnen toen hij tussen de 25 en 30 jaar oud was. Hij downloadde dit op een computer, waarna hij het op dvd’s heeft gebrand en later op een USB-stick. De verdachte heeft verklaard dat hij sinds september 2010 niet meer heeft gedownload. Op de desktop van de verdachte is geen kinderporno aangetroffen met een latere aanmaakdatum dan september 2010. De rechtbank oordeelt dat het dossier geen bewijs bevat voor het verwerven van kinderporno in de tenlastegelegde periode. De verdachte is daarom vrijgesproken van het verwerven van kinderporno.

De verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij jarenlang heeft gewerkt aan het opbouwen van zijn verzameling kinderporno. Bij de verdachte is een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal aangetroffen, die door de verdachte in een mappenstructuur was opgeslagen. Naar eigen zeggen heeft de verdachte in de tenlastegelegde periode veelvuldig naar kinderporno gekeken. De rechtbank oordeelt op grond van de omvang van de verzameling, de zorgvuldige mappenstructuur waarin de verzameling was opgeslagen en het feit dat de verdachte gedurende een lange periode regelmatig naar kinderporno heeft gekeken en daarmee telkens het bezit ervan heeft benut, dat de verdachte een gewoonte heeft gemaakt van het in het bezit hebben van kinderporno.

 

Strafoplegging

De verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 180 dagen, waarvan 179  voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Ook zijn er bijzondere voorwaarden opgelegd. Zo moet de veroordeelde zich bijvoorbeeld onthouden van het gebruik van alcohol en moet hij meewerken aan alcoholcontroles. Daarnaast heeft de rechtbank een taakstraf opgelegd voor de duur van 150 uur. Wanneer deze niet of niet naar behoren wordt verricht zal de taakstraf worden vervangen door 75 dagen hechtenis.

 

Strafrechtadvocaat kinderporno

Zelf verdacht van het verwerven of in het bezit hebben van kinderporno? Een ervaren strafrechtadvocaat kan u bijstaan! De strafrecht advocaat zal uw processtukken opvragen om een goed en sterk verweer te kunnen voeren. Hierdoor wordt voor u een zo laag mogelijke straf, of indien mogelijk zelfs vrijspraak, bereikt. Wanneer u het contactformulier invult neemt een ervaren strafrechtadvocaat voor kinderporno direct gratis en vrijblijvend contact met u op! Wij werken landelijk, voor een vaste prijs en op basis van pro deo.