Verdachte die schoot op woning in Roosendaal vrijgelaten

Verdachte die schoot op woning in Roosendaal vrijgelaten

Het gerechtshof Den Bosch besloot op 6 april jl. voorlopige hechtenis op te heffen van een man die verdacht wordt van poging doodslag

Verdachte die schoot op woning in Roosendaal vrijgelaten

Verdachte is een 20-jarige man. Hij zou op 20 februari een woning hebben beschoten in Roosendaal. Aan verdachte zou opdracht zijn gegeven om het huis te beschieten. De opdrachtgever wordt nog gezocht. Hij zou een drugsvete uitvechten met de bewoner van het huis.

 

Verweer strafrechtadvocaat 

Eerder werd door de raadkamer van de rechtbank in Breda besloten om verdachte na aanhouding dertig dagen langer vast te houden. Daarna werd dat verlengd met twintig dagen. Verdachte is in hoger beroep gegaan tegen de beslissing om hem langer vast te houden. Zijn strafrechtadvocaat voerde tijdens de zitting aan dat er behalve de verklaring van de bewoner van het huis, geen fysiek bewijs is tegen zijn cliënt. Er zijn geen kruitsporen of dna gevonden in de auto waaruit geschoten zou zijn. Volgens de strafrechtadvocaat had zijn cliënt de auto wel gehuurd maar had hij de auto vervolgens uitgeleend. De naam wil hij niet noemen voor zijn eigen veiligheid.

Het hof in ‘s-Hertogenbosch gaat mee met de strafrechtadvocaat van verdachte en is van mening dat er in het onderzoekdossier tegen de man te weinig bewijs is om hem nog langer in voorlopige hechtenis te houden.

 

Vrijblijvend contact ervaren strafrecht advocaat voorlopige hechtenis 

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, bestaat de kans dat u in voorlopige hechtenis genomen wordt. Bij voorlopige hechtenis is het belangrijk dat deskundige bijstand wordt ingeschakeld. Als ervaren strafrechtadvocaat slagen wij er vaak in om voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen. Vrijblijvend contact bij voorlopige hechtenis.